Siirry sisältöön

Siisteimmät saavutuksemme 2023

Vaikka veneet on nostettu talviteloille, me Pidä Saaristo Siistinä ry:ssä teemme töitä ympäri vuoden. Vuoden päättyminen on kuitenkin hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan kulunutta vuotta ja kiittää kaikkia työntekijöitämme, jäseniämme, lahjoittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme. Tämän kaiken olemme onnistuneella yhteistyöllä ja tuellanne saaneet aikaan!

10 siisteintä saavutusta

1. Vähensimme vesistöjemme roska-, levä- ja kemikaalikuormitusta

Olemme ilolla ja ammattitaidolla puurtaneet taas tänäkin vuonna sen eteen, että jokainen voi virkistyä vesillä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittamatta. Olemme pitäneet hyvää huolta 200 Roope-palvelupisteestämme merellä ja järvillä. Huoltoaluksemme miehistöineen ovat tuoneet valtavia määriä polttokelpoista jätettä, metallia ja lasia Roope-palvelupisteistä. He ovat kantaneet polttopuuta tulipaikoille, kunnostaneet laitureita sekä muita retkipaikkojen rakenteita ja huoltaneet kuivakäymälöitä, astianpesupaikkoja ja saunoja vesilläliikkujien käyttöön.

Veneiden käymäläjätevesiä keräsimme tänä vuonna yhteensä 155 kuutiota imutyhjennysasemista. Siis 155 000 litran maitotölkillistä, joka täyttäisi noin 75 parkkiruutua! Keräämämme käymälävesimäärä säästi Itämerta arviolta märkäpainoltaan 77 500 kg:lta rehevöittävää levää.

Pohjanlahden ja Saaristomeren erillisissä romunkeräyksissä paikallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa saimme yhteensä 97 000 kg romua ja vaarallisia jätteitä pois saaristosta. Tämä määrä sisälsi muun muassa yhdeksän romuautoa. Saaristomeren venekeräyksessä poimimme noin 40 käytöstä poistettua venettä ympäristöä pilaamasta. Lasikuituveneet toimitetaan Kuusakoski Oy:n toimipisteeseen, jossa niistä valmistetaan raaka-ainetta sementin valmistukseen.

Millaista työ huoltoaluksillamme on? Lue reportaasit M/S Roopen ja M/S Roope-Saimaan työpäivistä!

2. Siistimme biitsejä laajemmin kuin koskaan

10 vuotta täyttäneen Siisti Biitsi -ohjelmamme juhlavuoden kampanjakasvo Katja Ståhl kutsui kaikki mukaan Suomen suurimpaan talkoojengiin. Kampanja aktivoi kansalaiset siivoamaan rantoja maantieteellisesti laajemmalla alueella kuin koskaan aiemmin. Siisti Biitsi -kartalta löytyy nyt toistasataa siivottua rantaa Ahvenanmaalta aina käsivarren Lapissa sijaitsevalle Enontekiölle asti. Juhlavuosi toi Siisti Biitsille laajaa yhteistyötä myös Järvi-Suomeen ja Ahvenanmaalle. Raportoituja roskia oli marraskuussa lähes 95 000 kappaletta. Saammeko täyteen 100 000 roskan mahtavan tuloksen vielä ennen vuoden vaihdetta?

Lue lisää kuluneesta juhlavuodestamme ja kurkkaa Siisti Biitsi -kartalle(siirryt toiseen palveluun).

3. Hurmasimme Ahvenanmaan

Vuoden 2023 alussa käynnistimme toimintamme Ahvenanmaalla. Meidät otettiin lämmöllä vastaan, ja saimme postittaa Roope-jäsentarroja jo ilahduttavan monelle ahvenanmaalaiselle. Pääsimme heti kehittämään myös alueen satamien toimintaa yhdessä satamayrittäjien kanssa. Roope-satama-lippu liehuukin jo kuuden paikallisen venesataman salossa. Aktivoimme ahvenanmaalaiset mukaan myös Siisti Biitsi -talkoisiin ja jalkautimme Siisti Biitsi -ohjelman kummikoulutoiminnan jo kuuteen paikalliseen kouluun ja harrastusryhmään. Tästä on hyvä jatkaa entistäkin siistimpään ensi vuoteen!

4. Nostimme Roope-satamalipun yhdeksän uuden venesataman salkoon

Kaikenkokoisille suomalaisille venesatamille suunnattu ympäristöohjelmamme, Roope-satamaohjelma, on tavoittanut tänä vuonna yhdeksän uutta satamaa. Uudet satamat ovat Saimaalta ja Päijänteeltä sekä erityisesti Ahvenanmaalta, jossa aloitimme toimintamme vuoden alussa. Nyt ohjelmassa on mukana ennätykselliset 66 satamaa, joissa veneilijä voi luottaa ympäristö- ja turvallisuusasioiden olevan kunnossa ja jotka ovat aktiivisesti kiinnostuneita kehittämään toimintaansa. Teemme vuosittain satamiin konsultaatiokäyntejä. Ajankohtaista tietoa veneilyn ja satamien ympäristöasioista tarjoamme myös maksuttomalla webinaarilla sekä nelikantayhteistyökumppaneidemme yhteisellä Vastuullisesti vesille -kampanjalla.

Lue lisää Roope-satamaohjelmasta.

5. Tarjosimme ilmaisen veneilyn ympäristökoulutusmateriaalin nuorille

Kehitimme ympäristöystävällisen veneilyn koulutuskonseptin, Eco-Shipin, ja julkaisimme siitä maksuttoman koulutusmateriaalin Baltic Sailor Catalogin. Katalogi sisältää tietoa veneilystä, Itämerestä ja vesilläliikkujan ympäristöteoista sekä valmiita ohjeistuksia opetustyöpajoihin samoilla teemoilla. Koulutusmateriaali on alun perin kohdistettu nuorille, mutta se soveltuu myös aikuisten ohjaamiseen ja kouluttamiseen. Materiaalit ja koulutuskonsepti perustuvat muun muassa kesällä 2022 yhdessä Gdansk Sport Centerin ja Klaipeda Universityn kanssa järjestettyjen koulutuspurjehdusten kokemuksiin ja osallistujien palautteisiin.

6. Sitoutimme 17 uutta koulua mukaan Siisti Biitsi -kummikoulutoimintaan


Siisti Biitsi -kummikouluohjelmamme on lasten ja nuorten ympäristökasvatusta parhaimmillaan. Se aktivoi peruskouluja ja muita ryhmiä sitoutumaan oman lähiympäristönsä vaalimiseen niin teorian kuin käytännön kautta. Ikäryhmittäin suunnitellut materiaalimme opastavat kiinnostaviin keskusteluihin ja omien siivoustalkoiden järjestämiseen roskaantumisongelman ehkäisemiseksi. Tänä vuonna saimme mukaan 17 innokasta kummikoulua. Nyt ryhmiä löytyy yhteensä 53 ympäri Suomen. Tässä suurena apuna on ollut toimintamme laajeneminen Ahvenanmaalle sekä Järvi-Suomessa aloittanut alueen oma kummikoulukoordinaattori.

Ilmoittaudu mukaan kummikoulutoimintaan! (siirryt toiseen palveluun)

Ålandsbankenin Itämeriprojekti tukee Siisti Biitsi -kummikouluohjelmaa 90 000 euron rahoituksella. Summa jakaantuu kolmelle vuodelle.

7. Avarsimme tietoisuutta roskien reiteistä

Mahanpuruja muovista -kampanjamme merkitsi kaupunkien katukaivoja näyttävillä kalatarroilla jo viidennen kerran. Kampanjan tavoitteena on kiinnittää kansalaisten huomio katujen hulevesikaivoihin, jotta niiden kautta tapahtuva vesistöjen roskaantuminen vähenisi. Tänä vuonna tarroja on voinut bongata 15 kaupungista; Helsingistä, Vantaalta, Espoosta, Kauniaisista, Kemistä, Joensuusta, Lahdesta, Oulusta, Paraisilta, Porista, Raumalta, Riihimäeltä, Salosta, Tampereelta ja Turusta. Mahanpuruja muovista on osa laajaa, seitsemänvuotista PlastLIFE -hanketta, jonka tavoitteena on kestävä muovien kiertotalous Suomessa vuoteen 2035 mennessä.

Hae mukaan ensi vuoden Mahanpuruja muovista -kampanjaan: kiia.palo@pssry.fi

8. Toimme näkyväksi retkisatamaverkoston historiaa ja kulttuuria

Saimme vuonna 2022 yhdistyksen Järvi-Suomen yksikön käynnistämän Aineettoman kulttuuriperinnön (AIKU) -hankkeen valmiiksi. Hankkeessa taltioimme PSS ry:n Savonlinnan toimistolla olleet paperivalokuvat ja lehtileikkeet digitaaliseen muotoon. Valokuvat kertovat muun muassa Saimaan ja Päijänteen retkisatamaverkoston rakentamisesta talkoilla 1980–2000-luvuilla. Hankkeella halutaan tuoda esiin arvokasta ja ainutlaatuista talkoorakentamisen kulttuuriperintöä sekä Järvi-Suomen retkisatamaverkoston historiaa. Valokuvista kootaan vuodelle 2024 digitaalinen galleria, jonne talkoolaisten on mahdollista kommentein lisätä muistojaan talkoista.

9. Olimme mukana tekemässä ympäristötiedettä


Olemme jo useiden vuosien ajan vastanneet Suomen kansallisesta rantaroskien monitoroinnista ja seuranta-aineiston keräämisestä. Rantaroskaseurannat ovat osa EU:n meristrategiadirektiivin velvoittamaa aluemerten tilan seurantaa. Seurantarantojen 100 metriä pitkältä ja 10 metriä leveältä kaistaleelta lasketaan kaikki yli 2,5 cm kokoiset roskat kolme kertaa vuodessa. Vuonna 2023 seurattavia alueita oli 14 kappaletta sekä meren että järvien rannoilta. Pohjoisin ranta sijaitsee Kalajoella, eteläisin Utössä ja itäisin ranta Kotkan Lehmäsaaressa. Lisäksi tänä vuonna roskienkeruuveneemme Roska-Roope valjastettiin merten mikroroskien seurantanäytteiden keräämiseen yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Kansallisten toimien lisäksi olemme mukana Euroopan-laajuisessa työssä roskaantumista vastaan muun muassa Clean Europe Network -verkostossa. Se nimensä mukaisesti tavoittelee roskatonta Eurooppaa – kunnianhimoisesti vuoteen 2030 mennessä. Toiminnanjohtajamme Aija Kaski valittiin verkoston hallitukseen.

10. Käynnistimme uusia hankkeita vesistöjemme hyväksi

Tulokselliset konkreettiset toimet vaativat perustakseen hyvän tietopohjan itse ilmiöstä. Tänä vuonna asiantuntijoidemme työpöydälle onkin nostettu uusia hankkeita, joilla haluamme muun muassa ehkäistä vapaa-ajan kalastukseen liittyvää roskaantumista (Re:Fish) ja matkailun aiheuttamaa ravinnekuormitusta Itämeren rannikkoalueilla (Nursecoast II). Näistä tulemme kuulemaan lisää ensi vuoden puolella!