Siirry sisältöön

NURSECOAST-II

NURSECOAST-II -projektin tavoitteena on vähentää turismin aiheuttamaa ravinnekuormitusta Itämeren rannikkoalueiden vesissä.

NURSECOAST-II -projektissa parannetaan Itämeren rannikon alle 2000 asukkaalle mitoitettujen jätevedenkäsittelylaitosten toimintaa, jotta saavutetaan puhdistukselle asetetut vaatimukset myös turistikauden aikana. Lisäksi kiinnitetään huomiota vesi- ja jätehuollon toimiin. 

Ongelmana alimitoitetut jätevesijärjestelmät

Itämeren rannikkoalueen turistikohteiden jätevesijärjestelmät ovat usein alimitoitettuja. Ongelman aiheuttaa turistikauden suuri kuormitus sekä toisaalta turistikauden ulkopuolinen liian alhainen käyttöaste. Tällaiset olosuhteet vaikeuttavat jäteveden puhdistukselle asetettujen vaatimusten saavuttamista, ja voivat aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta alueen ympäristöön ja Itämereen. Lisäksi useimmat turistikohteet sijaitsevat vaikeasti saavutettavissa paikoissa ja erittäin herkissä ympäristöissä. Jotta jätevesiä ja/tai lietteitä ei tarvitsisi kuljettaa pitkiä matkoja käsiteltäviksi, voitaisiin käyttää paikallisesti pieniä jätevedenpuhdistamoita. Tämä edellyttää valittavalta järjestelmältä erittäin tehokkaat typen ja fosforin poisto-ominaisuudet.

Kausivaihtelusta johtuvat ongelmat ovat:

  1. Jäteveden suuri määrä kesäkausina
  2. Ravinteiden huuhtoutuminen
  3. Kausivaihteluun mukautetun jätevesiteknologian puute

NURSECOAST-II -hankkeessa pilotoidaan jätevesiratkaisuja kuudessa kohteessa neljässä eri maassa: Puolassa, Liettuassa, Tanskassa ja Suomessa. Itämeren rannikolla sijaitsevien, alle 2000 asukkaalle mitoitettujen jätevedenkäsittelylaitosten toimintaa parannetaan, jotta puhdistukselle asetetut vaatimukset saavutetaan myös turistikauden aikana. Lisäksi kiinnitetään huomiota vesi- ja jätehuollon toimiin.

Piloteista saatuja tuloksia ja kokemuksia voidaan hyödyntää muissa kohteissa, jotka kamppailevat vastaavien haasteiden kanssa. Hankkeen kohderyhmiin kuuluvat esimerkiksi paikallisviranomaiset sekä matkailukohteiden omistajat ja ylläpitäjät, joiden jätevesiin liittyvät keskeiset haasteet ovat kesäkaudesta johtuva kausiluonteisuus rannikoilla.

NURSECOAST-II-hankkeen tavoitteena on muun muassa:

  1. vaatimusten ja menetelmien kehittäminen paikallisen jäteveden kertymisen minimoimiseksi
  2. parhaiden käytettävissä olevien strategioiden tarjoaminen lähirannikon matkailualueilta huuhtoutuvien ravinteiden vähentämiseksi
  3. kausivaihteluun mukautettujen jätevesiratkaisujen kartoittaminen

Pinnalla nyt

Lisätietoja hankkeesta

NURSECOAST-II-hankkeen rahoittaa Interreg Baltic Sea Region 2021–2027 -ohjelma, ja hanke saa osarahoitusta Euroopan unionilta. Projekti alkoi 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2025. 

Hanketta koordinoi The Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences Puolasta. Suomesta mukana hankepartnereina ovat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristöopisto Sykli, Inkoon kunta ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 17 kumppania kahdeksasta Itämeren alueen maasta: Puolasta, Liettuasta, Latviasta, Virosta, Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö

Jutta Vuolamo

040 458 9156 jutta.vuolamo@pssry.fi

Meribiologi

Projektikoordinaattori

Niklas Niemi

040 458 9495 niklas.niemi@pssry.fi

Meribiologi