Siirry sisältöön

Re:Fish

Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana uudessa Re:Fish-hankkeessa, jossa keskitytään vapaa-ajan kalastukseen liittyvän roskan ja roskaantumisen ehkäisemiseen. Hankkeessa muun muassa poistetaan vesistöistä haamuverkkoja eli verkkoja, jotka ovat jääneet tai jätetty vesistöön eivätkä ole enää kalastajan hallussa.

Vapaa-ajan kalastukseen liittyy aina riski kalastusvälineiden kadottamisesta, menettämisestä tai päätymisestä vesistöihin. Vesistöihin jääneet hylätyt tai kadonneet kalastusverkot, niin kutsutut haamuverkot, aiheuttavat takertumisvaaraa ja vahingoittavat lintuja, kaloja ja nisäkkäitä. Lisäksi verkot aiheuttavat roskaantumista, sillä ne levittävät hajotessaan mikromuovia ja haitallisia aineita vesiympäristöön.

Käytöstä poistettujen kalastusvälineiden kierrätys on vasta alkutekijöissään

Haamuverkot voivat toimia ansoina vedessä pitkänkin aikaa ja aiheuttaa vesiympäristössä haittaa. Lisäksi ne voivat jatkaa kalojen ja muiden merieläinten pyydystämistä eli haamukalastusta. Vapaa-ajan verkkojen katoamisesta ei tarvitse ilmoittaa eikä mikään taho ole vastuussa niiden poistamisesta vesistöstä. Käytöstä poistettujen verkkojen kierrätys on yleisesti vasta alkutekijöissään vaihdellen hieman eri maissa, ja puuttuvien keräyspisteiden ja kierrätysverkostojen vuoksi vanhat ja rikkinäiset verkot saattavat jäädä esimerkiksi ulos säilytykseen odottamaan jatkosijoitusta. Ajan kuluessa ne kuitenkin hajoavat ja päästävät mikromuovia maahan.

Re:Fish-hankkeen tavoitteena on muun muassa:

  1. poistaa vapaa-ajan kalastusvälineitä Itämeren rannikkoalueilta sekä ehkäistä niiden päätymistä vesistöihin
  2. lisätä tietoisuutta haamuverkkoihin liittyen ja kerätä kansalaishavainnoinnin avulla tietoa mahdollisista paikoista, joista kadonneita kalastusvälineitä löytyy erityisen paljon
  3. luoda pohjaa kierrätysverkostolle vapaa-ajan kalastukseen liittyvien toimijoiden välillä

Re:Fish-hankkeen päätavoitteena on poistaa Itämeren rannikkoalueilta hylättyjä ja kadonneita vapaa-ajan kalastusvälineitä, esimerkiksi haamuverkkoja, katiskoja, vieheitä ja uistimia. Tämän lisäksi hanke pyrkii ehkäisemään niiden päätymistä vesistöihin. Hankkeen avulla lisätään sidosryhmien tietoisuutta aiheeseen liittyen ja kerätään kansalaishavainnoinnin avulla dataa mahdollisista ”hotspoteista”, joissa kadonneita kalastusvälineitä löytyy erityisen paljon. Lisäksi hanke vastaa SUP-muovidirektiivin luomaan tarpeeseen pyrkiessään luomaan pohjaa kierrätysverkostolle vapaa-ajan kalastustoimintaan liittyvien tuottajien, jälleenmyyjien, käyttäjien ja kierrätystoimijoiden välille. 

Roope-palvelupisteille kalastusverkkojen pilottikeräys vuonna 2024

Pidä Saaristo Siistinä ry:n roolina hankkeessa on muun muassa järjestää pilottina käytöstä poistuneiden kalastusverkkojen keräystä mm. Roope-palvelupisteiden yhteydessä kesällä 2024. Osa kerättyjen verkkojen materiaaleista analysoidaan, jotta voidaan selvittää niiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöpotentiaali. Lisäksi PSS ry osallistuu haamuverkkojen poistamiseen Suomen rannikkovesistä yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Pääpartnerina hankkeessa on Håll Sverige Rent Ruotsista, ja Viron partnerina on Tartun yliopisto.  

Haamuverkkojen poistamisen lisäksi hankkeessa on tarkoitus poistaa myös muuta vapaa-ajan kalastukseen liittyvää roskaa Itämerestä ja sen rannoilta, selvittää käytöstä poistettujen verkkojen sekä kalastusvälineiden kierrätettävyyttä sekä kokeilla käytöstä poistettujen verkkojen keräystä yhteistyössä niitä myyvien tahojen kanssa.

Lisätietoja hankkeesta

Pidä Saaristo siistinä ry:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Håll Sverige Rent, Suomen ympäristökeskus ja Tarton yliopisto. Re:Fish -hankkeen rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma. Projekti alkoi 1.3.2023 ja päättyy 28.6.2026. 

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö

Jutta Vuolamo

040 458 9156 jutta.vuolamo@pssry.fi

Meriasiantuntija

Ohjelmapäällikkö

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Siisti Biitsi

Projektityöntekijä

Niklas Niemi

040 458 9495 niklas.niemi@pssry.fi