Siirry sisältöön

Re:Fish

Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana uudessa Re:Fish-hankkeessa, jossa keskitytään vapaa-ajan kalastukseen liittyvän roskan ja roskaantumisen ehkäisemiseen. Hankkeessa muun muassa poistetaan vesistöistä haamuverkkoja eli verkkoja, jotka ovat jääneet tai jätetty vesistöön eivätkä ole enää kalastajan hallussa.

Vapaa-ajan kalastukseen liittyy aina riski kalastusvälineiden kadottamisesta, menettämisestä tai päätymisestä vesistöihin. Vesistöihin jääneet hylätyt tai kadonneet kalastusverkot, niin kutsutut haamuverkot, aiheuttavat takertumisvaaraa ja vahingoittavat lintuja, kaloja ja nisäkkäitä. Lisäksi verkot aiheuttavat roskaantumista, sillä ne levittävät hajotessaan mikromuovia ja haitallisia aineita vesiympäristöön.

Tuo vanhat kalastusvälineesi Saaristomeren keräyspisteisiin!

Pidä Saaristo Siistinä ry järjestää Saaristomerellä muovisten kalastusvälineiden pilottikeräyksen osana Re:Fish-hanketta. Voit tuoda keräysastioihin kuivat ja puhtaat muovista valmistetut vapaa-ajan kalastusvälineet, joita et enää tarvitse. Keräys alkaa toukokuussa ja päättyy lokakuussa.

Mistä löydän keräysastiat?

M/S Roope vie keräysastiat toukokuun aikana seuraaville Roope-palvelupisteille: Åvensor, Nauvon Berghamn, Aspö, Brunskär, Nötö, Trunsö, Vänö, Österskär ja Innamo. Lisäksi yksi keräysastia viedään Kaarinaan kalastus- ja metsästysliike Ruodon myymälään. 

Tuothan keräykseen vain kuivat ja puhtaat muoviset kalastusvälineet. Kiitos!

Käytöstä poistettujen kalastusvälineiden kierrätys on vasta alkutekijöissään

Haamuverkot voivat toimia ansoina vedessä pitkänkin aikaa ja aiheuttaa vesiympäristössä haittaa. Lisäksi ne voivat jatkaa kalojen ja muiden merieläinten pyydystämistä eli haamukalastusta. Vapaa-ajan verkkojen katoamisesta ei tarvitse ilmoittaa eikä mikään taho ole vastuussa niiden poistamisesta vesistöstä. Käytöstä poistettujen verkkojen kierrätys on yleisesti vasta alkutekijöissään vaihdellen hieman eri maissa, ja puuttuvien keräyspisteiden ja kierrätysverkostojen vuoksi vanhat ja rikkinäiset verkot saattavat jäädä esimerkiksi ulos säilytykseen odottamaan jatkosijoitusta. Ajan kuluessa ne kuitenkin hajoavat ja päästävät mikromuovia maahan.

Re:Fish-hankkeen tavoitteena on muun muassa:

  1. poistaa vapaa-ajan kalastusvälineitä Itämeren rannikkoalueilta sekä ehkäistä niiden päätymistä vesistöihin
  2. lisätä tietoisuutta haamuverkkoihin liittyen ja kerätä kansalaishavainnoinnin avulla tietoa mahdollisista paikoista, joista kadonneita kalastusvälineitä löytyy erityisen paljon
  3. luoda pohjaa kierrätysverkostolle vapaa-ajan kalastukseen liittyvien toimijoiden välillä

Re:Fish-hankkeen päätavoitteena on poistaa Itämeren rannikkoalueilta hylättyjä ja kadonneita vapaa-ajan kalastusvälineitä, esimerkiksi haamuverkkoja, katiskoja, vieheitä ja uistimia. Tämän lisäksi hanke pyrkii ehkäisemään niiden päätymistä vesistöihin. Hankkeen avulla lisätään sidosryhmien tietoisuutta aiheeseen liittyen ja kerätään kansalaishavainnoinnin avulla dataa mahdollisista ”hotspoteista”, joissa kadonneita kalastusvälineitä löytyy erityisen paljon. Lisäksi hanke vastaa SUP-muovidirektiivin luomaan tarpeeseen pyrkiessään luomaan pohjaa kierrätysverkostolle vapaa-ajan kalastustoimintaan liittyvien tuottajien, jälleenmyyjien, käyttäjien ja kierrätystoimijoiden välille. 

re:fish

Tiesitkö tämän?

Suomessa kalastusvälineille ei vielä ole kierrätysverkostoa eikä keräyspisteitä, vaan ne lajitellaan sekajätteeseen. EU:n kertakäyttömuovidirektiivin (SUP) mukaan kalastusvälineiden tuottajien tulee järjestää jätehuolto markkinoille saattamillensa muovia sisältäville kalastusvälineille vuoden 2024 loppuun mennessä.

Roope-palvelupisteille kalastusverkkojen pilottikeräys vuonna 2024

Pidä Saaristo Siistinä ry pilotoi hankkeessa käytöstä poistettujen vapaa-ajan kalastusverkkojen keräystä tiettyjen Roope-palvelupisteiden yhteydessä. Lisäksi tarkoituksena on kokeilla käytöstä poistettujen verkkojen keräystä yhteistyössä niitä myyvien tahojen kanssa. Osa kerättyjen verkkojen materiaaleista analysoidaan, jotta voidaan selvittää niiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöpotentiaali. Pilottikeräysten avulla hanke pyrkii luomaan pohjaa kierrätysverkostolle ja vastaa siten EU:n kertakäyttömuovidirektiivin luomaan tarpeeseen, jonka mukaan kalastusvälineiden tuottajien tulee järjestää jätehuolto markkinoille saattamillensa muovia sisältäville kalastusvälineille vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisäksi Pidä Saaristo Siistinä ry osallistuu haamuverkkojen poistamiseen Suomen rannikkovesistä yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Haamuverkkojen poistamisen lisäksi hankkeessa on tarkoitus poistaa myös muuta vapaa-ajan kalastukseen liittyvää roskaa Itämerestä ja sen rannoilta.

Pinnalla nyt

Lisätietoja hankkeesta

Pidä Saaristo Siistinä ry:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Håll Sverige Rent, Suomen ympäristökeskus ja Tarton yliopisto. Re:Fish -hankkeen rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma. Projekti alkoi 1.3.2023 ja päättyy 28.2.2026. 

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö

Jutta Vuolamo

040 458 9156 jutta.vuolamo@pssry.fi

Meribiologi

Projektikoordinaattori

Niklas Niemi

040 458 9495 niklas.niemi@pssry.fi

Meribiologi

Ohjelmapäällikkö

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Siisti Biitsi -ohjelma