Siirry sisältöön

Tietoa meistä

Pidä Saaristo Siistinä ry:n henkilökuntaa Örössä syksyllä 2022.

Pidä Saaristo Siistinä ry on vesilläliikkujan ympäristöjärjestö

Pidä Saaristo Siistinä ry on kaikkien veneilijöiden ja vesilläliikkujien valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Yhdistys on toiminut puhtaamman saaristo- ja järviluonnon puolesta jo vuodesta 1969. PSS ry:n toiminta-alueet ovat Saaristomeri, Saimaa, Päijänne, Pohjanlahti, Pirkanmaa ja Itäinen Suomenlahti.

Monipuolista työtä ympäristön hyväksi

Pidä Saaristo Siistinä ry:n työ vesiympäristön hyväksi koostuu kolmesta osa-alueesta:

Kaikki toiminta tähtää Suomen merialueiden ja sisävesien, rantojen ja saariston puhtaana pitämiseen. Yhdistys edistää ja etsii ratkaisuja ympäristöystävälliseen veneilyyn ja vesillä liikkumiseen sekä satamatoimintaan. Tutustu Pidä Saaristo Siistinä ry:n vuosikertomuksiin ja toimintasuunnitelmiin.

Jätepisteitä, käymälöitä ja kelluvia imutyhjennysasemia

PSS ry tekee konkreettista ympäristöhuoltotyötä saaristossa, rannoilla ja järvillä. Yhdistys rakentaa ja huoltaa jätepisteitä, kuivakäymälöitä ja imutyhjennyslaitteita sekä järjestää romun ja vaarallisen jätteen erilliskeräyksiä. PSS ry ylläpitää lähes 200 Roope-palvelupistettä ympäri maata.

PSS ry huoltaa myös luonnon- ja retkisatamia erityisesti Järvi-Suomessa, Saimaalla ja Päijänteellä. Retkisatamien huoltotyöhön kuuluu muun muassa puuhuoltoa, yleisvalvontaa, jätepisteistä ja kuivakäymälöistä vastaamista sekä rakenteiden korjaamista ja uudisrakentamista.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roope-palvelut tunnistaa iloisesta Roope-hylje-logosta. Palvelut tuotetaan yhdessä muun muassa kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden, kuntien ja virkistysalueyhdistysten kanssa.

Roope-palvelut ovat aina mahdollisimman ympäristöä säästäviä, ja työssä käytetään ympäristön kannalta parhaimmiksi todettuja toimintatapoja. Roope-palveluiden käyttäjien toivotaan olevan PSS ry:n jäseniä.

Ympäristöviestintää

PSS ry:n ympäristöviestinnän kohderyhmiä ovat kaikki vesilläliikkujat: veneilijät, melojat, mökkeilijät, retkeilijät ja satamien pitäjät sekä yleisesti kaikki vesistöjen tilasta kiinnostuneet kansalaiset.

Tavoitteenamme on neuvoa, miten liikkua vesillä ympäristöä huomioivalla ja kunnioittavalla tavalla. Kaikilla toiminta-alueillamme noudatamme yhteistä linjaa ja tuemme tasapuolisesti vesilläliikkumismahdollisuuksia eri alueilla.

Kolme haastetta: roskat, ravinteet ja kemikaalit

Ympäristöprojektit ovat tärkeä osa PSS ry:n toimintaa, sillä niiden kautta tuotamme ympäristötietoa ja -ratkaisuja veneilijöille ja kansalaisille. Toteutamme kansallisia ja kansainvälisiä ympäristöprojekteja yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden ympäristöjärjestöjen kanssa.

Etsimme ratkaisuja muun muassa vesistöjen roskaantumisen ja rehevöitymisen ehkäisemiseksi sekä haitallisten kemikaalien käytön vähentämiseksi veneillessä.

Rahoitus

Tekemämme työ puhtaan saaristoluonnon hyväksi vaatii jatkuvaa ja luotettavaa rahoitusta. PSS ry on jäsenperusteinen organisaatio. Jäsenmaksujen lisäksi yhdistyksen rahoitus koostuu pääosin ympäristöministeriöltä ja yhteistyökumppaneilta saatavasta tuesta.