Siirry sisältöön

Suomen aluevesillä on voimassa käsittelemättömän käymäläjätteen päästökielto – kattaako Saimaan septiverkosto veneilijöiden tarpeet?

Pidä Saaristo Siistinä ry kartoittaa hankkeella septi- ja pilssivesiverkostoa vuosina 2024–2025. Tavoitteena on koota ajantasainen tilanne imutyhjennyslaiteverkoston ja pilssivesien vastaanottolaiteverkoston kattavuudesta Saimaalla Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon vesistöalueilla.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n kelluva imutyhjennyslaite eteläisellä Saimaalla.

Vuoden 2005 alussa astui Suomen aluevesillä voimaan käsittelemättömän käymäläjätteen päästökielto. Veneet, joissa on vesi-wc, tulee varustaa käymäläjätevesien tankilla. Venekohtainen septitankki tulee tyhjentää imutyhjennyslaitteeseen, joka voi sijaita mantereella tai olla kelluva säiliö. Veneilyssä syntyy myös pilssivettä, joka on öljypitoista, ja jota ei sellaisenaan saa päästää vesistöön. Septi- ja pilssivesien vastaanottoverkostoa on aloitettu luomaan Saimaalle 1990-luvulla.

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan satamassa, jossa on 25 tai enemmän venepaikkoja, tulee olla järjestetty imutyhjennysmahdollisuus veneille. Laki koskee koti- ja vierassatamia ja sitä noudatetaan myös Järvi-Suomessa.

Hankkeella kootaan olemassa olevat laitteet kartalle ja etsitään puutteet

Järvi-Suomen septi- ja pilssivesiverkostokartoitus -hankkeessa kartoitetaan olemassa olevien septi- ja pilssivesilaitteiden sijainnit ja etsitään vesistöalueet, jotka vaativat tarkastelun alaisena olevien laitteiden osalta täydennystä. Hankkeessa otetaan ennakoiva ja jatkotoimenpiteitä sisältävä näkökulma huomioon ja ohjeistetaan satamanpitäjiä vastaanottolaitteiden ylläpitoon sekä toimintavarmuuden lisäämiseen. Samalla kartoitetaan satamien valmius ottaa vastaan kemiallisten käymälöiden jätevesiä. Vain riittävän kattavaa ja toimivaa verkostoa hyväksikäyttäen veneilijällä on mahdollisuus toimia käymälä- ja pilssivesijätteiden osalta vesillä oikein ja lainmukaisesti.

– Osana hanketta tehdään kyselytutkimus alueen veneilijöille. Tutkimuksen avulla selvitetään käyttäjien kokemuksia verkoston kattavuudesta, imutyhjennyslaitteiden käyttöaktiivisuudesta ja asenteista niitä kohtaan, kertoo Pidä Saaristo Siistinä ry:n aluekoordinaattori Veli-Matti Hartikainen.

Hanke on kaksivuotinen (2024–2025), ja se edistää vesiympäristön suojelua sekä parantaa matkailun ja vesillä liikkumisen ympäristöystävällistä kehittymistä ja haittavaikutusten vähenemistä. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Lisätietoa:

Veli-Matti Hartikainen
aluekoordinaattori
Pidä Saaristo Siistinä ry, Järvi-Suomen toiminta-alue
045 7734 7989
veli-matti.hartikainen@pssry.fi

Lue lisää aiheesta: