Siirry sisältöön

Järvi-Suomen septi- ja pilssivesiverkostokartoitus

Pidä Saaristo Siistinä ry toteuttaa septi- ja pilssivesiverkostokartoituksen Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueella vuosina 2024–2025.

Septi ja pilssivesiverkostokartoitushanke.
Septi- ja pilssiveden imutyhjennysasema.

Septi- ja pilssivesiverkosto

Vuoden 2005 alussa astui Suomen aluevesillä voimaan käsittelemättömän käymäläjätteen päästökielto. Veneet, joissa on vesi-wc, tulee varustaa käymäläjätevesien tankilla. Venekohtainen septitankki tulee tyhjentää imutyhjennyslaitteeseen, joka voi sijaita mantereella tai olla kelluva säiliö. Veneilyssä syntyy myös pilssivettä, joka on öljypitoista ja jota ei sellaisenaan saa päästää vesistöön. Septi- ja pilssivesien vastaanottoverkostoa on aloitettu luomaan 1990-luvulla.

Merenkulun ympäristönsuojelulaki

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan, jota noudatetaan myös Järvi-Suomessa, satamassa, jossa on 25 tai enemmän venepaikkoja (koti- ja vierasvenesatamat) tulee olla järjestetty imutyhjennysmahdollisuus veneille.

Septi- ja pilssivesiverkoston kartoitushanke

Hankkeen tavoitteena on tuottaa raportti, jossa esitellään ajantasainen tilanne satamatoimijoiden imutyhjennyslaitteiden ja pilssivesien vastaanottolaitteiden sijainneista Saimaalla Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueilla. Kerätty tieto osoittaa imutyhjennyslaitteiden ja pilssivesien vastaanottolaitteiden verkoston kattavuuden vesistöalueilla. Veneiden käymäläjätteiden ja pilssivesien imutyhjennyspaikkojen määrä on vaihdellut eikä paikkojen tarkka lukumäärä ole tiedossa. Tämän lisäksi ei ole tiedossa, onko kaikki olemassa oleva infrastruktuuri käytössä.

Hankkeen toisena tavoitteena on löytää ja osoittaa vesistöalueet, jotka vaativat tarkastelun alaisena olevien laitteiden osalta täydennystä. Raportissa otetaan myös ennakoiva ja jatkotoimenpiteitä sisältävä näkökulma huomioon ja ohjeistetaan sataman pitäjiä vastaanottolaitteiden ylläpitoon ja toimintavarmuuden lisäämiseen. Hankkeessa kartoitetaan myös satamien valmius ottaa vastaan kemiallisten käymälöiden jätevesiä. Vain riittävän kattavaa ja toimivaa verkostoa hyväksikäyttäen veneilijällä on mahdollisuus toimia käymälä- ja pilssivesijätteiden osalta vesillä oikein ja lainmukaisesti.

Osana hanketta tehdään kyselytutkimus alueen veneilijöille. Tutkimuksen avulla selvitämme käyttäjien kokemuksia verkoston kattavuudesta, imutyhjennyslaitteiden käyttöaktiivisuudesta ja asenteista niitä kohtaan.

Hanke on kaksivuotinen (2024–2025) ja se edistää vesiympäristön suojelua sekä parantaa matkailun ja vesillä liikkumisen ympäristöystävällistä kehittymistä ja haittavaikutusten vähenemistä. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Lisätietoa hankkeesta

Aluekoordinaattori

Veli-Matti Hartikainen

045 7734 7989 veli-matti.hartikainen@pssry.fi

Hankkeet ja projektit Järvi-Suomen toiminta-alueella | Rokansaaren mökkivaraukset