Siirry sisältöön

PlastLIFE – muovit kestävästi kiertoon Suomessa

Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana laajassa, seitsemänvuotisessa PlastLIFE-yhteistyöhankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kestävä muovien kiertotalous Suomessa vuoteen 2035 mennessä.

Pidä Saaristo Siistinä ry tuo PlastLIFE-hankkeeseen asiantuntemuksensa roskaantumiskysymyksissä. Pidä Saaristo Siistinä ry on työskennellyt vesistöjen roskaantumisen ehkäisemiseksi perustamisvuodestaan 1969 lähtien. Viime vuosina Pidä Saaristo Siistinä ry on keskittynyt tutkimaan rannoilta löytyvän roskan määrää, laatua ja reittejä vesistöihin. Seurantaan perustuva roskatieto:

  1. auttaa syventämään kansalaiskeskustelua erilaisista roskatyypeistä ja roskaantumisen vaikutuksista
  2. auttaa etsimään ratkaisuja roskaantumisongelmaan
  3. auttaa lisäämään materiaalien arvostusta.

Tavoitteenamme on vähentää muovien ja muiden roskien määrää vesistöissä ja luonnossa tietoisuutta lisäämällä sekä ympäristökasvatuksen ja kansalaistieteen voimin.

Siisti Biitsi – siivoustalkoita, kansalaistiedettä ja kummikouluja

Jatkamme PlastLIFE-hankkeessa Siisti Biitsi -ohjelmaamme, jonka avulla kannustetaan ihmisiä ympäri Suomen tekemään yksinkertaisia ympäristötekoja. Ohjelman tavoitteena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuuteen ja kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta. Siivottavat rannat voivat olla meren, järven tai jokien rantoja.

Roskien määrän ja laadun raportoiminen on keskeinen osa Siisti Biitsi -ohjelmaa, ja talkoolaisilla on raportoinnissa merkittävä rooli. Talkoolaiset raportoivat keräämänsä roskat kätevästi Siisti Biitsi -sovelluksella ja osallistuvat näin kansalaistieteen tekemiseen. Tietojen avulla pystymme konkreettisesti seuraamaan ympäristön tilaa ja sen kehittymistä. Lisäksi roskien kirjaaminen kappalemääräisesti noudattaa kansainvälisesti käytettyjä roskaantumisseurannan menetelmiä, joten tulokset ovat vertailukelpoisia muihin roskaraportointeihin.

Siisti Biitsi -verkkosivusto tarjoaa kaikille siivoustalkoisiin osallistuville matalan kynnyksen kokoontumispaikan, jolla lisätään yhteisöllisyyden tunnetta ja pyritään luomaan yhteinen kokemus luonnon hyvinvoinnin edistämisestä. Ohjelman laajempana tavoitteena on herättää valtakunnallista kiinnostusta lähiympäristön siivoamista kohtaan ja hälventää siihen mahdollisesti liittyvää stigmaa ja kielteisiksi koettuja tunteita, kuten häpeää.

Kummikouluryhmät oppivat ymmärtämään vesistöluontoa roskaantumisen näkökulmasta

Siisti Biitsi -kummikouluohjelma on kaikille avoin ja maksuton ympäristökasvatuksellinen toimintamalli, joka kehittää lasten ja nuorten luontosuhdetta ja auttaa heitä ymmärtämään vesistöluontoa roskaantumisen näkökulmasta. Kummikouluohjelmalla tarjoamme kaikille samat mahdollisuudet lisätä tietoa ympäristöstä helpolla ja hauskalla tavalla – lähtökohdista tai sijainnista riippumatta. Ohjelmaan voivat peruskoululuokkien lisäksi osallistua muutkin ryhmät, kuten partiolippukunnat tai luontokouluryhmät.

Siisti Biitsi -kummikouluohjelman avulla opetamme lapsille ja nuorille ympäri Suomen roskaantumisen vaikutuksista, jotta roskia päätyisi luontoon vähemmän. Kummikouluohjelmaan osallistuvat ryhmät oppivat roskasta ja niiden materiaaleista sekä roskaantumisen syistä ja roskien reiteistä. He saavat aihepiiriin liittyviä tehtäviä oppimisen tueksi ja tutustuvat samalla omaan lähiympäristöönsä.  

Kummikouluohjelman laajempana tavoitteena on lisätä tietoisuutta roskaantumiseen liittyen ja siten vähentää sekä tahallista että tahatonta roskaantumista. Näin vähennetään muovien ja muiden roskien päätymistä luontoon sekä niiden aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Mahanpuruja muovista -kampanjailmeellä merkitty kaivonkansi Oulussa elokuussa 2022.

Mahanpuruja muovista kääntää katseet katukaivojen kautta tapahtuvaan roskaantumiseen

Mahanpuruja muovista -kampanjan tavoitteena on lisätä kaikkien kansalaisten tietoisuutta siitä, miten roskat päätyvät kaupungeista vesistöihin ja muualle luontoon. Yhä tänäkin päivänä on tavallista heittää tupakantumpit sadevesikaivoihin tietämättä, että sade- ja sulamisvedet johdetaan lähes kaikkialla suoraan puhdistamatta lähimpään vesistöön. Visuaalisesti näyttävä kampanja herättelee kaupunkien kaduilla liikkuvia kansalaisia pohtimaan oman käyttäytymisen vaikutusta roskaantumiseen ja kannustaa roskien oikeaoppiseen kierrättämiseen.

Mahanpuruja muovista -kampanja hyödyntää positiivista vaikuttamista eli nudging-tekniikkaa, joka on tutkitusti lupaava keino muuttaa ihmisten käyttäytymistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Kampanjan aikana kaupunkien kaivonkansia merkitään värikkäillä kalatarroilla, jotka on suunniteltu niin, että katukaivo on kalan suu, jonne roskat joutuvat sade- ja sulamisvesien kuljettamina. Katukaivojen lisäksi julkisen tilan jätepisteitä tehdään näkyvämmiksi värikkäillä ja huomiota herättävillä tarroilla ja teksteillä. Jätepisteiden tarroissa kerrotaan Suomen rantojen yleisimmistä roskista, jotka liittyvät vahvasti kertakäyttökulttuuriin; tavallisimmat roskatyypit ovat tupakantumpit sekä erilaiset muovit, kuten ruokapakkausten kääreet ja pullonkorkit. Tämä havainnollistaa roskaantumisongelmaa ja yksilön vaikutusmahdollisuuksia entisestään.

Kampanjatarrojen QR-koodi johtaa verkkosivuille, joilla kerrotaan hulevesien kautta tapahtuvasta roskaantumisesta ja konkreettisia vinkkejä, miten jokainen voi vaikuttaa asiaan. Katukuvan lisäksi kampanja näkyy laajasti sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa.

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Siisti Biitsi -ohjelma

Viestinnän asiantuntija

Kiia Palo

040 189 8655 kiia.palo@pssry.fi

Mahanpuruja muovista -kampanja | Ympäristöprojektit