Siirry sisältöön

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksella haluamme saada aikaan muutosta ihmisten käyttäytymisessä. Haluamme, että vastuulliset ja ympäristön huomioivat teot ja toimintatavat ovat luonnollinen osa vesistöjen äärellä virkistäytymistä.

Kuva: Miika Karppinen

Ympäristökasvatus on tärkeä osa työtämme. Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelmamme ja siihen liittyvä kummikoulutoiminta ovat vaikuttavia esimerkkejä tekemästämme ympäristökasvatustyöstä.

Siisti Biitsi -kummikouluohjelma

Panostamme lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen Siisti Biitsi -kummikouluohjelmamme kautta. Siisti Biitsi -kummikouluohjelman(siirryt toiseen palveluun) tavoitteena on antaa peruskouluille ympäri Suomen mahdollisuus sitoutua oman lähiympäristönsä vaalimiseen ja kestävän elämäntavan mukaisen toimintakulttuurin luomiseen. Tämä toteutuu sekä teorian että käytännön kautta. Ohjelmaan voivat koululuokkien lisäksi osallistua muutkin ryhmät, kuten partiolippukunnat tai luontokouluryhmät.

Kaikille avoimet Siisti Biitsi -tehtävät

Siisti Biitsi -kummikouluohjelmaan sitoutuneet ryhmät saavat käyttöönsä monipuoliset opetusmateriaalit. Tutustu kaikille peruskouluikäisille sopiviin avoimiin materiaaleihin ja Siisti Biitsi -tietovisaan osoitteessa siistibiitsi.fi.

Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelma

Siisti Biitsi(siirryt toiseen palveluun) on Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivousohjelma. Ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta ja yhdistää konkreettinen ympäristötyö hauskaan ulkoilupäivään. Talkoojärjestäjinä voivat toimia niin yhdistykset, seurat, klubit, harrastusryhmät, koulut, kaupungit, kunnat, yritykset kuin yksittäiset henkilöt.

Mahanpuruja muovista -kampanja

Mahanpuruja muovista -kampanjassa kaupunkien kaivonkansia merkitään värikkäillä kalatarroilla, jotta tietoisuutta roskien lähteistä lisättäisiin ja roskaantuminen vähenisi. Roskaaminen voi olla tahallista ja tahatonta, ja tahallinen roskaantuminen liittyy usein tietämättömyyteen. Erityisen tavallista on heittää tupakantumpit sadevesikaivoihin tietämättä, että hulevedet johdetaan lähes kaikkialla suoraan puhdistamatta lähimpään vesistöön. Mahanpuruja muovista -kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta roskien reiteistä vesistöihin ja korostaa kuluttajan omaa vaikutusta ongelman kitkemiseen. 

Oppaat ja vinkit

Katso kaikki oppaat ja vinkit

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Siisti Biitsi -ohjelma

Siisti Biitsi -kummikoulukoordinaattori

Ellen Rancken

040 128 6512 ellen.rancken@pssry.fi

Siisti Biitsi – kummikoulukoordinaattori

Jenna Tiimo

0400 212 372 jenna.tiimo@pssry.fi

Siisti Biitsi -kummikoulut Järvi-Suomessa

Aluevastaava

Kimberly Terry

040 151 0538 kimberly.terry@pssry.fi

Ahvenanmaan toiminta-alue | Siisti Biitsi -ohjelma Ahvenanmaalla | Roope-satama-ohjelma Ahvenanmaalla