Siirry sisältöön

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksella haluamme saada aikaan muutosta ihmisten käyttäytymisessä. Haluamme, että vastuulliset ja ympäristön huomioivat teot ja toimintatavat ovat luonnollinen osa vesistöjen äärellä virkistäytymistä.

Kuva: Miika Karppinen

Siisti Biitsi -kummikouluohjelma

Panostamme lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen Siisti Biitsi -kummikouluohjelmamme kautta. Siisti Biitsi -kummikouluohjelman(siirryt toiseen palveluun) tavoitteena on antaa peruskouluille ympäri Suomen mahdollisuus sitoutua oman lähiympäristönsä vaalimiseen ja kestävän elämäntavan mukaisen toimintakulttuurin luomiseen. Tämä toteutuu sekä teorian että käytännön kautta. Ohjelmaan voivat koululuokkien lisäksi osallistua muutkin ryhmät, kuten partiolippukunnat ja luontokouluryhmät.

Siisti Biitsi -ohjelma

Siisti Biitsi(siirryt toiseen palveluun) on Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivousohjelma. Ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta ja yhdistää konkreettinen ympäristötyö hauskaan ulkoilupäivään. Talkoojärjestäjinä voivat toimia niin yhdistykset, seurat, klubit, harrastusryhmät, koulut, kaupungit, kunnat, yritykset kuin yksittäiset henkilöt.

Kaikille avoimet ympäristökasvatusmateriaalit

Siisti Biitsi -kummikouluohjelmaan sitoutuneet ryhmät saavat käyttöönsä monipuoliset opetusmateriaalit. Tutustu kaikille peruskouluikäisille sopiviin avoimiin materiaaleihin ja Siisti Biitsi -tietovisaan osoitteessa siistibiitsi.fi.

baltic sailor catalog

Koulutusmateriaali ympäristöystävälliseen veneilyyn

Baltic Sailor Catalog opastaa ympäristöystävälliseen veneilyyn. Katalogi sisältää tietoa veneilystä, Itämerestä ja vesilläliikkujan ympäristöteoista sekä valmiita ohjeita opetustyöpajoihin. Vaikka koulutusmateriaalin kohderyhmä on nuoret, se soveltuu erinomaisesti myös aikuisten ohjaamiseen ja kouluttamiseen.

Kurkkaa katalogiin

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Siisti Biitsi -ohjelma

Siisti Biitsi -kummikoulukoordinaattori

Ellen Rancken

040 128 6512 ellen.rancken@pssry.fi