Siirry sisältöön

Järvien ja jokien roskaantuminen

Järvien, jokien ja muiden makeiden vesien muoviroska ja mikromuovit ovat erityinen huolenaihe, koska makean veden altaat ovat usein juomaveden ottopaikkoja. Pidä Saaristo Siistinä ry on alkanut seurata rantaroskia Järvi-Suomessa, jotta makeiden vesien roskaantumisesta tiedettäisiin tulevaisuudessa enemmän.

Rantaroskaa Päijänteen rannalla
Kuluttajalähtöisä muoviroskaa on myös järviemme rannoilla. Kuvassa Päijänteen rantavedestä poimittu muovinen makeispussi.

Pidä Saaristo Siistinä ry seuraa rantaroskia myös Järvi-Suomessa

Virallista makeiden vesien roskaseurantaa ei vielä ole käynnissä, joten Suomessa ei ole vielä kovin paljoa tietoa siitä, minkä verran järvistä ja joista löytyy roskaa. Makeat vedet ovat usein juomaveden ottopaikkoja, joten erityisiä huolenaiheita ovat niihin päätyvä muoviroska ja mikromuovit. Suomessa juomaveden puhtautta seurataan kuitenkin tarkasti, eivätkä mikromuovit välttämättä aiheuta ongelmia vedenottamoille.
Toisin on niissä maissa, joissa ympäristöterveyden valvonta on heikompaa.

Tulevaisuudessa järvien roskaantumisesta tiedetään toivottavasti enemmän, sillä Pidä Saaristo Siistinä ry
aloitti vuonna 2022 rantaroskaseurannan Järvi-Suomessa yhdellä Päijänteen ja yhdellä Saimaan rannalla. Tavoitteena on muodostaa kattavampi kuva kaikkien Suomen vesistöjen roskaantumisesta.

Näin autat keräämään tietoa järvien ja jokien roskista

Tavalliset ihmiset voivat auttaa keräämään tietoa järvien ja jokien roskaantumisesta. Helpoin keino on lähteä lähimmän järven tai joen rantaan keräämään roskia ja raportoida ne Siisti Biitsi -sovelluksella:

  1. Merkitse siivottava ranta karttaan Siisti Biitsi -sovelluksessa tai osoitteessa siistibiitsi.fi
  2. Kerää roskat ja raportoi ne Siisti Biitsi -sovelluksella.
  3. Vie keräämäsi roskat roskiin ja kiitä itseäsi hyvästä teosta!

Roskien määrän ja laadun raportoiminen on keskeinen osa Siisti Biitsi -ohjelmaa, ja aktiivisilla kansalaisilla on roskien raportoinnissa merkittävä rooli. Kerätyn tiedon avulla pystymme konkreettisesti seuraamaan ympäristön tilaa ja sen kehittymistä.

Mikromuovitilanne järvissä on alustavien tulosten mukaan varsin samankaltainen kuin Itämeressä

Pidä Saaristo Siistinä ry oli mukana Kallavedellä ja Haukivedellä vuonna 2016 aloitetussa järvien mikromuoveihin liittyvässä tutkimuksessa tarjoamalla huoltoaluksen M/S Roope-Saimaan tutkijoiden käyttöön näytteenottoa varten.

Tutkimuksessa selvitettiin mikromuovien määrää ja levinneisyyttä sekä kulkeutumisreittejä. Alustavien tulosten mukaan tilanne näissä järvissä on varsin samankaltainen kuin Itämeressä. Mikromuoveja on löytynyt Kallaveden jää-, vesi- ja sedimenttinäytteistä.