Siirry sisältöön

Ympäristökasvatus antaa lapsille ja nuorille keinot välittää vesistöistä

Pidä Saaristo Siistinä ry:n (PSS ry) Saimaan retkisatamien huoltotyö on jälleen päättynyt tältä kaudelta. Saimaalla seurattiin kauden aikana myös rantojen roskaisuutta ja järjestettiin rantojen siivoustapahtumia. Meneillään olevia hankkeita on ollut kaksi.

Kummikoululaisia siivoamassa rantaa.
Kummikoululaisia siivoamassa rantaa.

PSS ry:n Saimaan huoltoalus M/S Roope-Saimaa aloitti liikennöinnin toukokuussa ja päätti sen lokakuun alussa. Alus talvehtii vedessä Puumalan satamassa. M/S Roope-Saimaa operoi kesän aikana Puumalan kotisatamasta käsin kolmella eri reitillä; Etelä-Saimaan, Luonterin ja Savonlinnan suunnalle käsittäen noin 60 retkisatamaa.
Kaiken kaikkiaan Saimaan retkisatamien huoltoalue ulottuu pohjoiseen Pieliselle saakka. Savonlinnan pohjoispuolen retkisatamat huolletaan yksittäisten huoltohenkilöiden tai yhteistyötahojen toimesta. Retkisatamia tällä alueella on reilut 40. Kattava retkisatamien huoltoverkosto mahdollistaa ja luo hyvät edellytykset retkeilylle kauniiden vesistöjemme äärellä.

Siisti Biitsiä, kummikoulutoimintaa ja rantaroskaseurantaa

PSS ry on seurannut rantaroskan määrää ja laatua Savonlinnassa nyt kaksi vuotta. Seuranta toteutetaan kolme kertaa vuodessvalitulla sadan metrin mittaisella ranta-alueella. Alueelta löydetyt roskat kirjataan raporttiin.

Järvi-Suomen toiminta-alue sai syksyllä 2023 oman Siisti Biitsi -kummikoulukoordinaattorin. Koordinaattorin tehtävänä on saada Järvi-Suomesta koululuokkia, harrasteryhmiä ja muita kiinnostuneita lapsi- ja nuorisoryhmiä mukaan PSS ry:n Siisti Biitsi -kummikouluohjelmaan. Kummikouluohjelman myötä lapset ja nuoret oppivat välittämään ainutlaatuisista vesistöistämme erilaisten tehtävien keinoin. Lue lisää Siisti Biitsi -kummikouluohjelmasta sivuilta siistibiitsi.fi/kummikoulut ja ilmoita ryhmäsi mukaan!

Saimaan alueella järjestettiin yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen (Syke)(siirryt toiseen palveluun) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin(siirryt toiseen palveluun) kanssa Siisti Biitsi -rantaroskatalkoita WaterPlus-hankkeen osana. Kaikille avoimet tapahtumat järjestettiin toukokuussa Mikkelissä ja sen neljässä ympäristökunnassa; Hirvensalmella, Kangasniemellä, Rantasalmella ja Puumalassa. Mikkelissä järjestettiin vielä syyskuussa hankkeeseen liittyen siivoustalkoot Kalevankankaan koululla ja Mikkelin satamassa.

Hankkeiden aiheina ainutlaatuinen retkisatamakulttuuri

Vuonna 2022 aloitettu kaksivuotinen KOORDI-hanke päättyy kesäkuussa 2024. KOORDI-hankkeella kehitetään retkisatamahuollossa mukana olevien tahojen viestintää sekä kootaan tietoa muun muassa retkisatamien käyttöasteesta. KOORDI-hanke on Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön hallinnoima hanke, jossa PSS ry on ollut osatoteuttajana.

Myös vuonna 2022 alkanut Aineettoman kulttuuriperinnön (AIKU) -hanke on päätöksessään. Hankkeella on taltioitu PSS ry:n Savonlinnan toimistolla olleet perinteiset paperiset valokuvat ja lehtileikkeet digitaaliseen muotoon. Valokuvat kertovat muun muassa Saimaan ja Päijänteen retkisatamaverkoston rakentamisesta talkoilla 1980–2000-luvuilla. Valokuvista kootaan vuodelle 2024 digitaalinen galleria, jonne talkoolaisten on mahdollista kommentein lisätä muistojaan talkoista.

Lisäksi vireillä ovat Hyvinvointia Saimaalta -retkisatamien kunnostus- ja kehittämishankkeiden hakemukset, jotka ovat jatkohankkeita vuonna 2021 toteutuneelle Saimaan retkisatamarakenteiden kunnostus- ja perusparannushankkeelle.

Uusia Roope-satamia Saimaan rannoilla

Venesataman salossa liehuva Roope-lippu kertoo vesiretkeilijälle, että sataman ympäristö- ja turvallisuusasiat ovat kunnossa ja että niitä kehitetään aktiivisesti. Roope-satamaohjelma on PSS ry:n oma ympäristöohjelma kaikenkokoisille satamille. Tänä vuonna Roope-satamaohjelmaan liittyi Oravin satama. Roope-satamia on Saimaan rannoilla nyt yhteensä seitsemän. Löydät Roope-satamat, kuten muutkin Roope-palvelupisteet Roope-kartalta osoitteesta roopekartta.fi(siirryt toiseen palveluun).