Siirry sisältöön

”Silloin, kun talkoilla rakennettiin…”

AIKU Aineeton kulttuuriperintö -teemahankkeessa digitoitiin Savonlinnan toimistossa säilytetyt valokuvat ja lehtileikkeet 1980–2000-luvuilta. Valokuvat kertovat ainutlaatuisen retkisatamaverkoston rakentamisesta talkoilla Päijänteellä ja Saimaalla.

Retkisataman rakentaminen Päijänteellä
Puukatoksen rakennustalkoot Päijänteellä Pirttisaaressa.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Savonlinnan toimistossa säilytettäviä retkisatamaverkoston rakentamiseen liittyviä valokuvia, lehtileikkeitä ja materiaalia on erityisen paljon 80- ja 90-luvuilta sekä vuosituhannen alusta. Pitkään varastossa säilytetty arvokas historiallinen ja mielenkiintoinen arkisto oli vaarassa haurastua sekä haalistua, joten nyt oli korkea aika tehdä sähköinen taltiointi. Tätä historiatietoa ei ole dokumentoitu muualle eikä muille formaateille.

Ainutlaatuinen vesiretkeilykulttuuri ja talkootyö

Vesiretkeilykulttuurin tallentaminen on kulttuurillisesti arvokasta, koska vesireitit ovat aina olleet tärkeitä vesikulkuteitä kuljetuksen, ravinnon ja virkistyksen takia. Samalla tulee taltioiduksi paikallista kulttuuria ja myös vuosisataista tärkeää osaa suomalaista kansanperinnettä eli talkootyön tärkeyttä retkisatamaverkoston rakentamisessa ja yhteiskunnan eri osa-alueilla. Talkootyö on merkittävä yhteisöllisyyden luoja ja ylläpitäjä. Se luo myös uskoa paremmasta huomisesta kautta aikain vaikeinakin aikoina. Talkootyön historian tallentamisella säilytetään aikaisempien sukupolvien mallia työmoraalista ja muiden auttamisesta. Avun tarpeen merkitys ja halu toteuttaa asioita yhdessä tekemällä sekä yhteen kokoontumalla on hyvä pitää esillä, koska vaarana on, että talkooperinteen mukana saattaa kadota myös muuta kulttuuriperintöä.

AIKU-hanke

AIKU-hankkeen avulla valokuvat, diat, negatiivit, lehtileikkeet sekä muu retkisatamaverkoston perustamiseen liittyvä paperinen arkisto tallennettiin sähköiseen muotoon. Arkiston tallennuksen jälkeen kuvia esitellään digitaalisessa kuvagalleriassa. Näin kuvien taustoilla olevat tarinat saadaan kerättyä talteen. AIKU-hanke päättyy 31.12.2023.

Saimaan retkisatamaverkosto on rakennettu talkoilla ja hankkeilla lähes 40 vuoden aikana. Mukana rakentamisessa ovat olleet lukuisat yhteistyötahot. Retkisatamien sijainti ja olemassaolo on turvattu maakunta- ja kuntakaavoissa. Retkisatamaverkoston satamat ovat paikallisten asukkaiden sekä matkailevien vesilläliikkujien virkistyskäytössä ja niitä voidaan käyttää maksutta.

Aineeton kulttuuriperintö (AIKU) -hankkeen rahoittajat ovat Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
 ja SavonLuotsi Leader ry(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kuvagalleriaan toivotaan muistoja ja tarinoita kuvien takaa

Digitoidut kuvat on viety Kuvat.fi -kuvapalveluun, jonka avasimme yleisölle 1.12.2023. Pääset katsomaan kuvia ja muistelemaan talkoita aina elokuun 2024 loppuun saakka. Kuvagalleriassa voit kertoa mukavia muistoja tai tunnistamiasi paikkoja ja henkilöitä. Kerrothan kommentein vain mukavia muistoja ja asiallisia tunnistuksia. Poistamme rienaavat tai muuten yksilöä loukkaavat kommentit.