Siirry sisältöön

Jätehuolto satamassa

Hyvin järjestetty jätehuolto venesatamassa on tärkeää sekä sataman pitäjän että veneilijän kannalta. Siisti satama on viihtyisä ja turvallinen. Jätehuollon avulla minimoidaan myös mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset ja riskit. Lisäksi toimiva jätehuolto vähentää henkilökunnan työtä.

Sataman jätteiden käsittelyssä on noudatettava seuraavia periaatteita:

Jätteiden lajittelu

Jätehuollon jatkokäsittely vaihtelee hieman kunnittain, mutta yleisimpiä kierrätettäviä jakeita satamissa ovat lasi, metalli, paperi ja pahvi.

Lasi

Kierrätykseen tarkoitetun lasijätteeseen kuuluu vain pakkauslasi, esimerkiksi pantittomat pullot ja lasipurkit. Poista korkit ja kannet. Lasinkeräykseen eivät kuulu esim. lasiset astia, ikkunalasi, peilit, energiansäästölamput tai loisteputket eikä keramiikka tai posliini. Lasilaadut sulavat eri lämpötiloissa eivätkä sovi samaan käsittelyyn.

Metalli

Kaikki talouksien pienmetallijäte soveltuu uusiokäyttöön (juoma- ja säilyketölkit, tölkkien kannet, einesvuoat, tyhjät paineettomat aerosolipullot ja maalipurkit sekä pienikokoiset metalliesineet). Tilan säästämiseksi esim. olut- ja säilykepurkit olisi hyvä puristaa kokoon. Suuret metalliesineet on toimitettava jäteasemalle.

Paperi ja pahvi

Paperikeräykseen kelpaa kaikki puhdas keräyspaperi, toisin sanoen lähes kaikki postiluukusta tullut paperi sekä valkoinen toimistopaperi. Muovitettu, likainen tai märkä paperi ei kuuluu keräyspaperin sekaan. Pahvin ja kartongin voi viedä niille erityisesti tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Vaaralliset jätteet

Vaaralliseksi jätteeksi katsotaan sellainen jäte, joka kemiallisen tai jonkin muun ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Miten vaaralliset jätteet varastoidaan ja hävitetään?

  • Vaarallisia jätteitä ei missään nimessä saa sekoittaa muun jätteen joukkoon, kaataa viemäriin tai polttaa. Vaaralliset jätteet tulee kerätä ja säilyttää omina, selvästi merkittyinä jakeinaan, jotka ovat selkeästi erillään muista jätteistä.
  • Varastoi vaaralliset jätteet alkuperäispakkauksissaan tai merkitse sisältö selkeästi. Säilytystilan tulee olla lukittava ja sadevedeltä suojattu.
  • Nestemäisten vaarallisten aineiden alla on oltava suoja-allas, jottei vaarallisia aineita pääse valumaan maaperään tai vesistöön.
  • Vaarallisten jätteiden keräyspisteessä tulee olla selkeät ohjeet tilan käytöstä, siten että ne ovat jokaisen käyttäjän nähtävillä.
  • Vaarallisia jätteitä saa varastoida korkeintaan 12 kuukautta. Vaarallisista jätteistä on pidettävää kirjaa, jossa ilmenee käsiteltyjen ja varastoitujen vaarallisten jätteiden määrät, sijoitus- ja toimituspaikat sekä käytetyt jätteenkuljettajat ja päivämäärät.
  • Vaaralliset jätteet luovutetaan kuljetettavaksi ja edelleen toimitettavaksi vaarallisten jätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai vastaanottoluvan saaneelle yrittäjälle.
  • Vaarallisten jätteiden lähettäjä on vastuussa jätteiden pakkausten ja niiden merkintöjen määräysten mukaisuudesta.

Erilaisia satamille sopivia vaarallisen jätteen keräysjärjestelmiä voit tiedustella jätehuoltoyrityksiltä.

Yleisimmät venesatamissa syntyvät vaaralliset jätteet ja niiden jatkokäsittelytoimenpiteet

Akut

Käytetyt akut toimitetaan vaarallisten jätteiden keräykseen tai niitä myyviin liikkeisiin.

Käytöstä poistetut akut toimitetaan keräykseen pystyasennossa, kuoret ehjinä ja korkit paikallaan. Ole varovainen akkua käsitellessäsi – pidä huoli, että akkuneste ei pääse valumaan ulos. Akkunesteen sisältämä happo on erittäin syövyttävää.

Akkuja on säilytettävä siten, ettei akkuvesi pääse jäätymään ja rikkomaan kuorta. Ulkona sijaitseva keräyspiste tulee tyhjentää ennen talven tuloa.

Akut pitää säilyttää tiivispohjaisella alustalla, mielellään haponkestävässä altaassa, jotta mahdolliset nestevuodot eivät pääse saastuttamaan maaperää ja pohjavesiä.

Paristot ja ladattavat akut

Paristot ja ladattavat akut kuuluvat vaarallisen jätteen keräykseen. Ne voi palauttaa myös niitä myyviin liikkeisiin.

Teippaa erityisesti litiumparistojen ja -akkujen navat ennen kuin tuot ne keräykseen. Näin estät tulipalojen syttymisen.

Öljyiset jätteet

Jäteöljyn keräily on järjestettävä siten, ettei öljyä pääse missään tilanteessa valumaan maaperään tai vesistöön.

Keräysastia (esim. iso tynnyri) tulee säilyttää sateelta suojattuna, lukittavassa tilassa, suoja-altaassa, joka estää öljyisen jätteen valumisen ympäristöön.

Keräilyastioiden kunnosta pitää huolehtia ja myös suoja-allas on tyhjennettävä tarvittaessa. Jäteöljyn sekaan ei saa laittaa muita nesteitä, kuten liuottimia tai jäähdytysnesteitä, koska sekalaisen öljyjätteen hyödyntäminen on vaikeaa ja se nostaa käsittelymaksuja.

Öljynsuodattimille sekä muille kiinteille öljyisille jätteille tulee järjestää erillinen keräys. Keräysastiaksi käy esim. iso kanisteri, jonka yläosa on leikattu auki. Lievästi öljyyntyneet trasselit, rievut ja paperipyyhkeet voi laittaa sekajäteastiaan.

Öljynerotuskaivot on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kaivon pinnalle kertynyt öljy-liuotinkerros sekä selvästi öljyyntynyt pohjalieta ovat myös vaarallista jätettä.

Erotuskaivon tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee tarkastuspäivä ja -havainnot, tehdyt huollot, tyhjennyksen suorittaja, jätteen määrä ja ilmoitettu purkupaikka.

Pilssivesi

Vesistöihin ei saa päästää mitään öljyisiä nesteitä tai vesiä. Pilssivesi on vaarallista jätettä, koska siinä voi veteen sekoittuneena olla moottorin vuotovesiä, erilaisia öljyjä sekä polttoainetta. Siksi pilssivedet tulee kerätä erikseen.

Moniin septitankkien imutyhjennyslaitteisiin on mahdollista yhdistää pilssiveden imutyhjennys. Jos imutyhjennysjärjestelmää ei ole, pilssivesi kerätään esimerkiksi öljynimetysmattoon, jotka hävitetään vaarallisen jätteen tavoin.

Pienet määrät pilssivettä kannattaa imeyttää esimerkiksi öljynimeytysmattoon tai monen veneilijän suosimaan ratkaisuun eli vaippaan. Rätit, vaipat ja matot, joissa on pilssivettä tulee toimittaa vaarallisen jätteen keräykseen. Niitä ei missään tapauksessa saa laittaa sekajätteen joukkoon.

Käytöstä poistetut hätäraketit ja käsisoihdut

Toimita käyttämättä jääneet hätäraketit ja ilotulitteet ensisijaisesti myyjille. Ne voi toimittaa myös poliisilaitoiksille.

Liuotinjäte

Liuotinjätteet kerätään erikseen, niitä ei saa sekoittaa jäteöljyastiaan. Liuottimia ei tule myöskään sekoittaa keskenään, eikä niitä saa kaataa viemäriin, sillä höyrystyvät liuottimet (tärpätti, tinneribensiini, asetoni) saattavat aiheuttaa viemärissä räjähdysvaaraan.

Liuotinjätettä ei saa hävittää haihduttamalla. Liuottimen ja vernissan kostuttamat trasselit voivat syttyä itsestään palamaan, näin ollen niitä ei saa viedä sekajäteastiaan, vaan ne on kerättävä paloturvalliseen metalliastiaan.

Maalaus- ja lakkausjäte

Lakat ja maalit, erityisesti raskasmetalleja sisältävät, ovat vaarallista jätettä, joten maaleja sisältävät purkit ja aerosolipullot on toimitettava vaarallisten jätteiden keräykseen.

Ainoastaan täysin kuivunut maalijäte, joka ei sisällä raskasmetalleja voidaan toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät ja kuivat maali- ja paineettomat aerosolipurkit voi viedä metallinkeräykseen.

Maalin hiontapöly

Maalin poistoon suositellaan käytettäväksi pölypussilla varustettua hiontalaitetta. Jos veneen ympäristön suojaa peittein voi ainakin osan irtoavasta maalijätteestä kerätä talteen ja käsitellä vaarallisena jätteenä.
Puunsuoja- ja kyllästysaineet

Kyllästettyä, lahosuojattua tai maalattua puuta ei saa käyttää polttopuuna (polttaminen vapauttaa myrkkyjä ilmaan), vaan ne kuuluvat vaarallisen jätteen keräykseen, jäteasemalle tai rakennustarvikeliikkeiden keräyksiin.

Muut vaaralliset jätteet

Muita vaarallisia jätteitä ovet esimerkiksi kovettumattomat liimat, hartsit, lateksit, muovien pehmittimet sekä polyuretaani- ja silikonijätteet.

Elohopeaa sisältävät jätteet kuten loisteputket tulee säilyttää ehjinä, jottei haitallisia aineita pääse valumaan ympäristöön ja toimittaa vaarallisten jätteiden keräykseen.

Vanhentuneet lääkkeet palautetaan apteekkiin.