Siirry sisältöön

BATSECO-BOAT – septipalveluita kehitettiin EU-rahoituksella Saaristomerellä ja keskisellä Itämerellä

Pidä Saaristo Siistinä ry oli mukana BATSECO-BOAT-projektissa, tavoitteena oli parantaa huviveneiden käymäläjätteen vastaanottoverkostoa koko keskisen Itämeren alueella, aina Viron rannikolta Suomen ja Ruotsin saaristojen suosituimmille veneilyreiteille. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli löytää käyttäjäystävällisimmät sekä kustannustehokkaimmat ratkaisut käymäläjätteen keräämiseen ja keruuverkoston ylläpitoon.

Vaikka käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin Suomessa jo vuonna 2005, Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n vuonna 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan melkein 50 prosenttia veneilijöistä kuitenkin tyhjensi käymäläjätteensä vähintään satunnaisesti suoraan mereen. Syyksi mainittiin useimmiten tyhjennyspaikkojen puutteellinen määrä tai laitteiden huono käytettävyys. näihin haasteisiin BATSECO-BOAT projekti pyrki osaltaan vastaamaan. Huviveneiden jätevesien keruupisteiden lisääminen ehkäisee osaltaan Itämeren rehevöitymistä sekä parantaa myös palvelutasoa saariston satamissa ja tuo näin myös myönteisiä vaikutuksia saaristomatkailuun.

Projektin saavutukset

BATSECO-BOAT hankkeen keskeisimpänä saavutuksena hankittiin kaikkiaan 11 uutta imutyhjennyslaitetta, joista kaksi sijoitettiin Ruotsin Norrtäljeen, viisi Saaristomerelle sekä neljä Viron pohjoiselle rannikkoalueelle. Lisäksi Suomessa peruskorjattiin yhdeksän vanhempaa Septikon-imutyhjennyslaitetta, joiden toivotaan kestävän käytössä vielä vuosikymmenen ajan. Kaikkiaan käymäläjätteen vastaanottoverkostoa parannettiin 20 eri kohteessa, mikä on kaksi enemmän kuin alkujaan suunniteltiin.

Konkreettisten investointien lisäksi hanke tuotti myös uutta hyödyllistä tietoa muun muassa huviveneiden liikkeistä saaristossa ja huviveneistä kerätyn jäteveden kemiallisesta koostumuksesta sekä käytännön ohjeita vastaavanlaisia investointeja suunnitteleville.

Kaikki hankkeen julkaisemat raportit ovat vapaasti saatavilla Batsecon hankesivuilla(siirryt toiseen palveluun).

Projektin kesto ja rahoitus

Kolmevuotista BATSECO-BOAT -projektia koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus, ja hankekumppanit olivat:

BATSECO-BOAT -projektia toteutettiin vuosina 2018-2020 ja sen rahoitti EU:n aluekehitysrahaston Central Baltic Interreg
-rahoitusohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1,48 miljoonaa euroa, josta ERDF-rahoituksen osuus oli 1,14 miljoonaa euroa ja partnereiden osuus 0,34 miljoonaa euroa. Hankkeen suomalaiset partnerit saivat omarahoitusosuuteensa kattamiseen valtion vastinrahoitusta 0,12 miljoonaa euroa.