Siirry sisältöön

Jo kymmenen Siisti Biitsi -kummikoulua Järvi-Suomessa pitää huolta lähivesistöistään

Siisti Biitsi -kummikouluohjelmassa koulut saavat ympäristökasvatuksellista sisältöä koulupäiviin. Koululaiset tekevät erilaisia oppimista tukevia hyödyllisiä tehtäviä tunneillaan ja huolehtivat lähiympäristöstään keräten arvokasta tutkimusdataa roskaisuudesta. Järvi-Suomessa Siisti Biitsi -ohjelmaa toteuttavia kouluja on Jyväskylästä Lappeenrantaan saakka.

Siisti Biitsi -kummikoululaisia siivoamassa rantaa Taipalsaaressa.
Vehkataipaleen koululaiset siivoamassa lähirantaa Taipalsaaressa.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -ohjelmaan olennaisena osana kuuluva kummikouluohjelma on peruskouluille suunnattu maksuton kestävän kehityksen toimintamalli. Se yhdistää saumattomasti monialaisen ympäristökasvatuksen sekä rantojensiivoustalkoot koulun itse valitsemallaan lähirannalla. Koulu raportoi siivouksista saamansa tulokset Pidä Saaristo Siistinä ry:lle, joka käyttää tuloksia laajemman rantaroskaseurannan tukena.

Kummikoulussa lasten luontosuhde vahvistuu oppimalla

Kummikouluohjelmaan sitoutunut koulu vahvistaa oppilaidensa luontosuhdetta valitsemalla heille merkityksellisen siivouskohteen, jota siivotaan ja huolletaan kahdesti vuodessa. Kohteen ei aina tarvitse olla ranta, vaan tärkeämpää on saada lapset ja nuoret huomioimaan kaikki potentiaaliset vesistöihin roskia kuljettavat väylät. Kummisiivouskohteeksi oivallisia ovat siis myös joet ja ojat sekä kadut, joista roskia kulkeutuu vesistöihin esimerkiksi hulevesiverkostojen kautta.

Kummikoulu saa ilmaiseksi käyttöönsä kestävän kehityksen opetukseen sopivia roskaantumisteemaisia ja monialaisia opetusmateriaalipaketteja peruskoulun 1.–9.-luokkalaisille. Kouluille tarjotaan resurssien mukaan myös muuta virike- ja tukimateriaalia. Kummikouluohjelmaan sitoutuneiden koulujen opettajille Pidä Saaristo Siistinä ry tarjoaa tarvittaessa koulutusta ja järjestön asiantuntijoiden tukea. Yhdistys arvioi kummikoulutoiminnan vaikuttavuutta ja tuloksia opettajille suunnattujen vuosittaisten kyselyjen avulla. Kummikouluohjelmaan osallistuneet opettajat ovat kuvailleet ohjelmaa todella hyväksi ja kertoneet saavansa siitä valmista sisältöä opetuspäivään tärkeän aiheen äärellä.

Kummikoulutoiminnan tavoite ei ole ainoastaan konkreettinen rantojen siivoaminen, vaan uusien sukupolvien herättäminen roskaantumisen ongelmaan ja ymmärtämään omien valintojensa vaikutuksia roskaantumiseen.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -kummikouluohjelmaan ovat tervetulleita kaikki ohjelmasta kiinnostuneet ala- ja yläasteluokat sekä erilaiset harrasteryhmät kuten partiolaiset sekä luontokouluryhmät. Mukaan pääsee helposti täyttämällä lomakkeen ohjelman sivuston kautta.

Lisätietoa Siisti Biitsi -kummikouluohjelmasta ja apua ilmoittautumiseen antavat:

Siisti Biitsi -kummikoulukoordinaattori

Ellen Rancken

040 128 6512 ellen.rancken@pssry.fi

Siisti Biitsi – kummikoulukoordinaattori

Jenna Tiimo

0400 212 372 jenna.tiimo@pssry.fi

Siisti Biitsi -kummikoulut Järvi-Suomessa