Siirry sisältöön

Kertakäyttömuovidirektiivi tekee muovisten kalastusvälineiden keräyksen pakolliseksi Suomessa – Saaristomeren pilottikeräyksillä luodaan pohjaa kierrätysverkostolle

Suomessa kalastusvälineille ei vielä ole kierrätysverkostoa eikä keräyspisteitä, vaan ne lajitellaan sekajätteeseen. Pidä Saaristo Siistinä ry järjestää tulevana kesänä Saaristomerellä käytöstä poistettujen vapaa-ajan kalastusverkkojen keräyksen osana EU-rahoitteista Re:Fish-hanketta. Yhdistys saapuu esittelemään toimintaansa ja hankekuulumisia Vene 24 Båt -messuille 9.–18.2.2024.

Vapaa-ajan kalastukseen liittyy aina riski kalastusvälineen katoamisesta. Varsinkin aloittelevalle kalastajalle uistimen tarttuminen pohjaan voi olla tuttu tilanne, joka päättyy välillä siihen, että uistin ja pala siimaa katoavat pinnan alle. Verkoilla kalastaessa vaarana on, että verkko katoaa myrskyaallokon mukana tai jää heikkojen jäiden vuoksi vesistöön.

Nyt vapaa-ajan kalastukseen liittyvää roskaa halutaan vähentää ja ennaltaehkäistä. Tulevana kesänä Pidä Saaristo Siistinä ry pilotoi käytöstä poistettujen vapaa-ajan kalastusverkkojen keräystä Saaristomerellä osana Re:Fish-hanketta. Pilottikeräysten avulla hanke pyrkii luomaan pohjaa kierrätysverkostolle ja vastaa siten EU:n kertakäyttömuovidirektiivin luomaan tarpeeseen, jonka mukaan kalastusvälineiden tuottajien tulee järjestää jätehuolto markkinoille saattamillensa muovia sisältäville kalastusvälineille vuoden 2024 loppuun mennessä.

– Esimerkiksi mökkiläiset ja vapaa-ajan kalastajat voivat tuoda käytöstä poistamansa puhtaat verkot tiettyjen Roope-palvelupisteidemme yhteyteen tuleviin keräysastioihin. Osa kerättyjen verkkojen materiaaleista analysoidaan, jotta saamme selville niiden kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuudet, kertoo projektipäällikkö Jutta Vuolamo Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Re:Fish on Euroopan unionin rahoittama Interreg Central Baltic -hanke, jota koordinoi Håll Sverige Rent -säätiö. Suomessa hankkeeseen osallistuvat Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Pidä Saaristo Siistinä ry.

Tutkijoilta vinkkejä kansalaishavainnointiin venemessujen Itämeri-päivänä

Luontoon hapertumaan jääneet kalastusvälineet vahingoittavat eläimiä ja saastuttavat vesistöjä mikromuovilla ja muilla haitallisilla aineilla. Pilottikeräysten lisäksi Re:Fish-hankkeen avulla halutaan auttaa ihmisiä ymmärtämään luontoon jääneiden kalanpyydysten aiheuttamia ongelmia. Syken ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n tutkijat ovat yhdistyksen osastolla 7h100 perjantaina 16. helmikuuta venemessujen Itämeri-päivänä.

– Olemme mukana messuilla kertoaksemme, että jokainen vesillä ja rannoilla liikkuja voi auttaa Itämerta. Jos keräät rannoiltamme vapaa-ajan kalastukseen liittyviä roskia, raportoi ne meille Siisti Biitsi -sovelluksella. Löydetyistä ja kadonneista kalanpyydyksistä voi puolestaan ilmoittaa Sykelle, Vuolamo vinkkaa.

Äänestys jäsentarran väristä on messujen hitti

Pidä Saaristo Siistinä ry on kasvanut 55 vuodessa muutamien saaristolaisten tekemästä vapaaehtoisesta roskaantumisen vastaisesta työstä Itämeren ja järvien hyvinvoinnin valtakunnalliseksi asiantuntijaksi. Tänä vuonna yhdistyksen Vene 24 Båt -messuosastolla ajankohtaisia aiheita ovat Re:Fish-hankkeen lisäksi Pohjanlahden uuden huoltoaluksen hankinta ja vuoden Roope-jäsentarran äänestys.

– Jäsentarran väriäänestys on osastollamme valtava hitti vuodesta toiseen, mikä on vahva merkki jäsentemme sitoutuneisuudesta. Nyt vastaavaa sitoutumista kaivataan Pohjanlahdella, jonne tarvitsemme kokonaan uuden huoltoaluksen. Se on yhdistykselle suuri haaste, kertoo varainhankintapäällikkö Anne Ala-Pöllänen Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.