Siirry sisältöön

Roska-Roope mukana merten mikromuoviseurannassa

PSS ry on jo usean vuoden ajan vastannut Suomen kansallisen rantaroskien seuranta-aineiston keräämisestä. Nyt rantaroskaseurannan lisäksi kokeiltiin, onnistuuko mikroroskien seurantanäytteiden kerääminen PSS ry:n roskienkeruuvene Roska-Roopella.

Kirjoittaja

Kirjoittaja Outi Setälä toimii johtavana tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa.

Suomen ympäristökeskus (Syke) ja PSS ry keräsivät juhannusviikolla mikroroskanäytteitä Suomen länsirannikolta osana Suomen mikroroskaseurantaa. Syke on aikaisempina vuosina kerännyt mikroroskanäytteitä avomereltä tutkimusalus Arandan seurantamatkojen aikana, ja nyt seurantanäytteiden keräämistä on tarkoitus laajentaa rannikkoalueelle. Syke on tutkimushankkeissa kehittänyt näytteiden keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä menetelmiä jo usean vuoden ajan, mutta varsinaisia seurantanäytteitä ei aiemmin oltu kerätty rannikolta.

Mikroroskaseurantaa varten näytteitä tulee kerätä sekä pintavedestä että merenpohjan sedimentistä. Näytteenottoon, näytteiden käsittelyyn ja niiden analysointiin on laadittu kaikille Itämeren ympärysmaille yhteinen ohjeistus Itämeren suojelukomission eli HELCOM:in meriroska-asiantuntijoiden työryhmässä. Yhteisten menetelmien käyttöönoton tavoitteena on, että kun kaikki valtiot käyttävät yhdessä sovittuja metodeja, saadaan koottua vertailukelpoista aineistoa mikromuoveista koko Itämeren alueelta.

Roska-Roopella näytteitä ottamassa Syken Anni Jylhä-Vuorio ja Anna Kangas. Kuljettajana Eeli Heinä. Kuva: Jussi Mulo

Manta apuna näytteenotossa

Pintavesinäytteet kerätään kelluvalla, niin kutsutulla Manta-haavilla, jota vedetään 1,5–2 solmun vauhdilla veneestä tai tutkimusaluksesta käsin. Sedimenttinäytteet kerätään kouranoutimella. Ensi vaiheessa näytteet pakastetaan, ja käsitellään myöhemmin Syken merilaboratoriossa Helsingissä. Näytetyypin mukaisesti käsittely voi vielä muutamasta päivästä jopa kahteen viikkoon, joiden aikana näytemateriaalista katoaa orgaaninen aines, kuten hyönteiset, eläinplankton ja kasvinosat erilaisten kemiallisten ja entsymaattisten käsittelyjen seurauksena. Lopuksi käsitellyt näytteet analysoidaan ensin fluoresenssimikroskoopilla ja valikoidut hiukkaset vielä tarkemmin spektroskooppisesti niiden valmistusmateriaalien varmistamiseksi.

Kesäkuussa kerättiin ensimmäiset seurannan rannikkonäytteet PSS ry:n roskienkeruuvene Roska-Roopella. Roska-Roopen miehistö ja Syken tutkijat ottivat näytteitä muun muassa Turun, Rauman, Vaasan, Kokkolan ja Oulun edustalla. Näytteenotto sujui aluksella erittäin hyvin – se tuntui kuin olevan luotu vetämään pintahaavia. Kaikki näytteet on toimitettu Syken merilaboratorioon, missä haavinäytteiden kemiallinen käsittely on jo alkanut. Sedimenttinäytteet ovat parhaillaan kylmäkuivauksessa, ja ne käsitellään vesinäytteiden jälkeen. Vaikuttaa siltä, että hetki vierähtää ennen kuin nämä levää ja muuta kasviainesta sisältävät haavinäytteet ovat valmiita analyyseihin, joten tuloksia voidaan odotella vasta vuoden lopulla.