Siirry sisältöön

Kadonneet kalanpyydykset halutaan pois luonnosta

Maaliskuussa 2023 käynnistyneen Re:Fish-hankkeen tavoitteena on vähentää vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevaa roskaa ja ehkäistä roskaantumista. Kolmivuotisen hankkeen aikana Itämeren rannikkoalueilta poistetaan haamuverkkoja eli kalastusverkkoja, jotka ovat jääneet vesistöön. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan käytöstä poistettujen kalastusverkkojen keräystä.

Vesistöihin kadonneet kalastusvälineet ovat ongelma luonnolle ja haittaavat niin kalastajia kuin muita vesistöjen äärellä virkistäytyviä. Esimerkiksi haamuverkot aiheuttavat takertumisvaaraa ja vahingoittavat lintuja, kaloja ja nisäkkäitä. Lisäksi kalastusvälineissä käytettävät materiaalit pilkkoutuvat vedessä mekaanisen hankautumisen ja auringon säteilyn seurauksena muoviroskaksi, ja joistakin pyydysten osista liukenee veteen haitallisia aineita.

Re:Fish-hankkeessa Itämeren rannikoilta poistetaan vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevia haamuverkkoja ja muita kalanpyydyksiä haraamalla ja sukeltamalla. Suomen ympäristökeskus (Syke) kerää haamuverkkoja Suomenlahden ja Selkämeren rannikoilta sekä Saaristomeren alueelta.

– Haluamme keskittää keräykset niille alueille, mistä haamuverkkoja löytyy kaikkein todennäköisimmin. Siksi kartoitamme vapaa-ajan kalastuksen entisiä ja nykyisiä painopistealueita esimerkiksi haastattelemalla kalastajia, kalastuksen parissa työskenteleviä toimijoita ja vesilläliikkujia, kertoo Syken vanhempi tutkija Pekka Kotilainen.

Kalastusvälineiden kierrätys on yleisesti vasta alkutekijöissään. Niille ei ole kierrätysverkostoa eikä keräyspisteitä. Vanhoja ja rikkinäisiä verkkoja säilytetään usein ulkona ja ajan kuluessa ne hajoavat ja päästävät maahan mikromuovia. Hankkeen aikana pilotoidaan käytöstä poistettujen kalastusverkkojen keräystä Pidä Saaristo Siistinä ry:n (PSS ry) Roope-palvelupisteiden yhteydessä. Erilliset keräyskampanjat järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana kesällä 2024.

– Käytöstä poistettuja verkkoja tullaan keräämään muun muassa vapaa-ajan kalastajilta ja mökkiläisten varastoista. Osa kerättyjen verkkojen materiaaleista analysoidaan, jotta saadaan selville niiden kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuudet. Näin luomme pohjaa vapaa-ajan kalastusvälineiden kierrätysverkostolle tuottajien, jälleenmyyjien, käyttäjien ja kierrätystoimijoiden välille, kertoo PSS ry:n projektipäällikkö Jutta Vuolamo.

Re:Fish on kolmivuotinen Euroopan unionin rahoittama Interreg Central Baltic -hanke, jota koordinoi ruotsalainen Håll Sverige Rent -säätiö. Suomessa hankkeeseen osallistuvat Syke ja PSS ry, ja Virossa hankkeessa on mukana Tarton yliopiston yhteydessä toimiva Viron merentutkimuslaitos.

Re:Fish kannustaa kansalaisia ilmoittamaan löytämistään tai kadottamistaan kalanpyydyksistä. Rannoilta kerätyt kalastukseen liittyvät roskat voi raportoida Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -sovelluksella(siirryt toiseen palveluun). Löydetyistä ja kadonneista pyydyksistä voi ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle tämän linkin(siirryt toiseen palveluun) kautta.

Lisätietoja:

Pekka Kotilainen
Vanhempi tutkija
Suomen ympäristökeskus (Syke)
pekka.kotilainen@syke.fi
p. + 358 295 251 317

Jutta Vuolamo
Projektipäällikkö
Pidä Saaristo Siistinä ry
jutta.vuolamo@pssry.fi
p. +358 40 458 9156