Siirry sisältöön

Henkilöstöuutisia

Pidä Saaristo Siistinä ry on saanut kevään aikana joukkoonsa uusia ammattilaisia vastaamaan varainhankinnasta ja yritysyhteistyöstä, projekteista, kummikoulutoiminnasta, viestinnästä sekä toiminnasta Ahvenanmaalla. Kokosimme yhteen lyhyet esittelyt kaikista. Mikäli haluat kuulla työntekijöistämme lisää, kannattaa seurata kanavissamme ilmestyvää Tutustu roopelaiseen -juttusarjaa.

Anne Ala-Pöllänen aloitti uutena varainhankintapäällikkönämme huhtikuun puolivälissä. Hän auttaa kaikissa lahjoittamiseen ja yhteistyöhön liittyvissä asioissa sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Anne työskentelee ja asuu Helsingissä, vaikka onkin syntyisin Kokkolasta ja asunut kouluvuodet Jyväskylässä. Anne tuntee merenkulun historian ja kulttuurin perin pohjin. Hän on toiminut tutkijana Suomen merimuseossa ja merihistoriaa opettavana amanuenssina Helsingin yliopistossa. Viimeiset kuusi vuotta Anne toimi Helsingin yliopiston varainhankinnan yhteyspäällikkönä. Myös vapaa-aika vie vesille purjehduksen parissa.

”Tämä on hieno mahdollisuus yhdistää meriasiantuntijuus varainhankintaan. Odotan innolla paneutumista yhteistyökumppaneidemme kanssa tehtävään yhteistyöhön ja tietenkin kontaktia uusien kumppaneiden kanssa.”

Ellen Rancken on Siisti Biitsi -kummikouluohjelmamme uusi koordinaattori Turussa. Hän aloitti työt toukokuun alussa, ja hänen tehtäviinsä kuuluvat kummikouluohjelman markkinointi ja yhteydenpito kummikouluihin. Lisäksi hän vastaa ohjelman opetusmateriaalin kehittämisestä. Ellen on koulutukseltaan ympäristö- ja meribiologi. Aikaisempaa työhistoriaa ympäristön parissa Elleniltä löytyy metsähallituksesta ja erilaisista kenttätöistä. Hänellä on myös paljon kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, sillä hän on järjestänyt tiedekerhoja, synttäreitä ja leirejä. Ellen on kaksikielinen, joten lasten ja nuorten ohjaaminen sujuukin hyvin niin suomeksi kuin ruotsiksikin. 

”Arvostan todella paljon PSS ry:n tekemää työtä, ja kummikoulukoordinaattorin työ kuulosti ihan unelmatyöltä. Saan tässä työssä yhdistää kokemukseni ja innostukseni sekä ympäristöasioihin että työskentelyyn lasten kanssa. Haluan näyttää tulevaisuuden sukupolville, miten voi elää ympäristöystävällisemmin ja miten hauskalla tavalla voi auttaa luontoa ja edistää kaikkien hyvinvointia.”

Eeva Räihä aloitti viestinnän asiantuntijana Turussa Ida Sandbergin jäädessä vanhempainvapaalle kesäkuussa. Viestintätiimissä Eeva vastaa muun muassa osan projektien ja Siisti Biitsin viestinnästä, tapahtumista ja somemarkkinoinnista. Eevalla on pitkä ja monipuolinen työkokemus markkinoinnin ja viestinnän tehtävistä useilta eri toimialoilta. Eevalle on tärkeää päästä työssään innostamaan sekä merellä että järvillä liikkujia nauttimaan ainutlaatuisista vesistöistämme ja kunnioittamaan niitä.

”Pidä Saaristo Siistinä on vahva brändi. Olen todella innoissani, että saan työskennellä asian parissa, joka on minulle aidosti sydämen asia. Olen viettänyt kaikki elämäni kesät Saaristomerellä, veneillen, mökkeillen ja viime vuosina meloen. Kajakilla meloessa meren voinnin aistii parhaiten, kun lipuu hiljaa aivan veden pinnassa. Arvostan Pidä Saaristo Siistinä ry:n käytännönläheistä toimintaa, ja minulle tämä yhdistys on ollut olemassa “aina”. Hyvä esimerkki jokaisen mahdollisuudesta vaikuttaa omilla teoillaan on Siisti Biitsi –toiminta. Voit pitää vaikka tänä iltana omat siivoustalkoot haluamallasi rannalla.”

Jutta Vuolamo on tuttu projektitiimistämme, jossa hän aloitti meriasiantuntijana vieraslajien parissa jo vuonna 2018. Atte Lindqvistin siirryttyä uuden työnantaja palvelukseen Jutta otti projektipäällikön tehtävät hoitaakseen maaliskuun lopussa. Hän vastaa nykyisten projektien toteutumisesta ja uusien projektien kehittämisestä. Projektien avulla yhdistys kehittää, tutkii ja tekee tutuksi uusia menetelmiä ja toimintatapoja vähentääkseen veneilyn, vesistöretkeilyn ja muun vesilläliikkumisen ympäristövaikutuksia. Jutta on koulutukseltaan meribiologi, ja häntä kiehtoo erityisesti kalojen elämä sekä rannikkoekosysteemit. Hän on lähes aina asunut rannikolla meren läheisyydessä ja tekee töitä Turusta käsin.

”Odotan sitä, että työhön tulee uutta näkökulmaa, vaikka paljon pysyy samanakin. Mukavaa, kun projektipuolelle on tullut nyt myös uusia vahvistuksia. Toivottavasti saadaan heidän kauttaan uusia ideoita työhön.”

Kiia Palo aloitti viestintätiimissämme harjoittelijana elokuussa 2022. Tämä viestintään erikoistunut filosofian maisteri teki tiimiin lähtemättömän vaikutuksen, ja hänet vakinaistettiin viestinnän asiantuntijaksi toukokuussa. Nyt hän vastaa muun muassa Mahanpuruja muovista -kampanjan ja osan projektien viestinnästä, Pohjanlahden alueviestinnästä sekä jäsenviestinnästä yhdessä jäsenvastaavan kanssa. Kiia asuu ja työskentelee Oulusta käsin, mutta hänen sydämessään on paikka myös Ahvenanmaalle, jossa hän on saanut viettää lapsuutensa kesät.  

”Palan halusta saada vaikuttaa merkityksellisiin aiheisiin, ja nyt minulla on siihen mahdollisuus! Olen ollut kiinnostunut ympäristöasioista lapsesta asti, itse asiassa ensimmäisessä kesätyöpaikassani siivosin roskia tienvarista. Siellä kyllä konkretisoitui se, kuinka tärkeää on kannustaa ihmisiä roskaamattomuuteen ja yhtä lailla tarjota heidän käyttöönsä jätepisteitä, mitä PSS ry tekeekin omalla tontillaan.”

Kimberly Terry.

Kimberly Terry aloitti vuoden alussa Ahvenanmaan aluekoordinaattorina, kun PSS ry:n toiminta laajeni tälle Itämerellä sijaitsevalle saariryhmälle. Hän koordinoi muun muassa alueellista yhteistyötä, Siisti Biitsi -siivouksia ja Roope-satamatoimintaa. Kimberly on 29-vuotias ahvenanmaalainen, jolla on paljon kokemusta maakunnan ympäristötyöstä. Osaamista hänelle on kertynyt ympäristö- ja meribiologian opinnoista Åbo Akademista ja aiemmasta työskentelystä Ahvenanmaan Luonto ja Ympäristö -yhdistyksessä (Ålands Natur & Miljö).  

”Pidän erittäin tärkeänä, että PSS ry edistää työtään Ahvenanmaalla. Ahvenanmaa on merkittävä osa Suomen saaristoa ja meri ympäröi meitä joka puolelta, joten meren hyvinvointi on meille elinehto. Roskaaminen on täälläkin iso ongelma ja Siisti Biitsi -ohjelma tulee tarpeeseen. Myös Roope-palveluita on kaivattu, koska Saaristomeren Roope-satamat ovat tuttu asia monille Ahvenanmaan saaristossa liikkuville, niin paikallisille asukkaille kuin turisteille.”

Niklas Niemi aloitti PSS ry:n projektitiimissä projektikoordinaattorina huhtikuussa. Hän suunnittelee, toteuttaa ja raportoi pääasiassa roskaantumiseen ja rehevöitymiseen liittyviä projekteja. Hän on kaksikielinen ja koulutukseltaan ympäristö- ja meribiologi. Niklaksen tähänastiset työt ovat pääasiassa olleet meribiologin kenttä- ja laboranttityöt erilaisissa tutkimustyöhön liittyvissä tehtävissä. Niklas viihtyy vedenalaisessa maailmassa myös vapaalla ja harrastaa vapaasukellusta ja snorklausta.

”Olen iloinen siitä, että saan olla osana Pidä Saaristo Siistinä ry:tä, missä voin edistää vesistöjemme ja saariston hyvinvointia sekä parantaa vesistöjemme tilaa kaikille siellä eläville ja liikkuville.”