Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelujärjestöjen yhteinen kannanotto

John Nurmisen Säätiö, Baltic Sea Action Group, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri lähettävät eduskuntavaaliehdokkaille ja tulevalle hallitukselle viestin: Itämeri on hädässä. Itämereen valuvat ravinnepäästöt on saatava kuriin.

”Itämereen päätyy edelleen enemmän ravinteita kuin sieltä poistuu. Myös ilmastonmuutos voimistaa rehevöitymistä. Pahimmillaan tämä johtaa meriluonnon tuhoutumiseen. Tarvitsemme lisää yhteisiä toimia erityisesti Saaristomeren tilanteen parantamiseksi.

Tavoite: Poistaa Saaristomeren valuma-alueen maatalouden kuormitus Itämeren suojelukomission (HELCOM) Hot Spot -listalta vuoteen 2027 mennessä.”

Maatalouden kuormituksen vähentämisen keskeiset keinot ovat:

  1. Suojavyöhykkeet: eroosioherkillä lohkoilla ojien ja vesistöjen varsilla.
  2. Kiertotalous: hyödynnetään eläintilojen lanta siellä missä ravinteista on pulaa
  3. Maanparannuskeinot: parannetaan peltomaan kykyä sitoa ravinteita, hiiltä ja vettä.