Siirry sisältöön

Pidä Saaristo Siistinä ry:n vaaliteema 2023

Pidä Saaristo Siistinä ry edellyttää kansanedustajilta aktiivisia toimia ja päätöksiä meri- ja järviluontomme hyvinvoinnin palauttamisessa ja säilyttämisessä. Äänestä eduskuntavaaleissa ehdokasta, jonka tavoitteena on tehdä Suomen ainutlaatuisten vesistöjen kannalta oikeita päätöksiä!

Niin Itämerta kuin sisävesiämmekin uhkaavat rehevöityminen, roskaantuminen, kemikalisoituminen, luontokato sekä ilmastonmuutoksen monet vaikutukset. Jokaisen päätöksen ympäristövaikutukset on punnittava.
Pidä Saaristo Siistinä ry edellyttää kansanedustajilta aktiivisia toimia ja päätöksiä meri- ja järviluontomme hyvinvoinnin palauttamisessa ja säilyttämisessä. Seuraavat neljä vuotta ovat erittäin kriittisiä.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n päätavoite on Suomen luonnon kestävän virkistyskäytön turvaaminen ympäristöä kuormittamatta

Päätöksenteossa tulee huomioida Suomen luonnon suojelu ja sen kestävän virkistyskäytön mahdollistuminen nyt ja tulevaisuudessa. Näin edistetään sekä luonnon monimuotoisuutta, ihmisten hyvinvointia että toimia globaaleja ympäristökriisejä vastaan. Huoli Itämeren tilasta on yhteinen, mutta me Pidä Saaristo Siistinä ry:ssä haluamme nostaa pinnalle myös Suomen sisävesien hyvinvoinnin turvaamisen.  

Miten tavoitteeseen päästään? 

  1. Jätehuollon järjestäminen

    Roskaantuminen tulee saada kuriin monipuolisin menetelmin. Huomioidaan ja estetään roskan eri lähteet ja reitit vesistöihin, ja jätevesien hoito tulee varmistaa vesilläkin. Palveluiden kehittäminen ja ylläpito Järvi-Suomessa ja meren rannikolla tulee varmistaa, jotta luonnosta veden äärellä voidaan nauttia sitä kuluttamatta. 
  2. Ympäristökasvatuksen ja -viestinnän järjestäminen ja tukeminen

    Tieteen ymmärrettäväksi tekeminen ja kestävien elämäntapojen opettaminen on olennainen osa ympäristöongelmien ratkaisua. Ympäristökasvatuksen tulee saavuttaa kaikki ja sitä on suunnattava monipuolisesti kaikille. 
  3. Ympäristöhallinnon ja -valvonnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden resursseista huolehtiminen

    Tutkimus- ja kehitystyö on turvattava kaikilla ympäristönsuojelun ja -tutkimuksen osa-alueilla ja ympäristönsuojelun valvontaa tulee tehostaa. Kolmannen sektorin toiminnan turvaaminen on tehokkain tapa varmistaa hyvien käytäntöjen ja oikean tiedon leviäminen.