Siirry sisältöön

Tuoretta tietoa Etelä-Saimaan virkistyskäytöstä

Tärkeimmät syyt vapaa-ajan viettoon Etelä-Saimaalla ovat luonnon kokeminen, maisemat, yhdessäolo perheen ja tuttujen kanssa sekä rentoutuminen ja henkinen hyvinvointi. Tämä käy ilmi tuoreesta kävijätutkimuksesta, jossa selvitettiin alueen virkistyskäyttöä ja luontomatkailua kesällä 2022.

Tutkimustulokset esiteltiin Imatralla tiistaina 25.10. klo 9–11 pidettävässä tilaisuudessa.

Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön yhdessä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa tekemään kävijätutkimukseen vastasi heinä-elokuussa yli 400 henkilöä. Suosituimmat aktiviteetit Saimaan rannoilla ja saarissa olivat luonnon tarkkailu, kävely, uinti, nuotion teko, ruuan valmistus avotulella sekä eväsretkeily. Niistä nautti vähintään joka toinen kyselyyn vastannut.

– Tyypillinen kävijä on liikkeellä puolison tai perheen kanssa joko päiväretkellä tai viipyy alueella yhden tai korkeintaan kaksi yötä. Saarikohteissa kulkuneuvona on useimmiten moottorivene, kun taas tieyhteyden päässä olevissa kohteissa käydään autolla, matkailuautolla tai asuntovaunun kanssa, mutta myös pyöräilijöitä näkyy rantakohteissa, sanoo Hanna Ollikainen, Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiöstä. 

Kävijöissä painottuvat luonnollisesti lähiseudun asukkaat, mutta alueelle tullaan eri puolilta Kaakkois- ja Etelä-Suomea – kaukaisin vastaaja oli tullut Inarista saakka!

Kävijät olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä kohteisiin ja niiden huoltoon (keskiarvo 4,3/5). Yksittäiset moitteet liittyivät ajoittaiseen ruuhkaan, epäsiisteyteen sekä kuivien polttopuiden satunnaiseen puutteeseen.

– Saimme runsaasti arvokasta kävijäpalautetta ja uusia ehdotuksia eri virkistyskohteiden sekä niiden huollon kehittämiseksi. Käymme ne kaikki huolellisesti läpi talven aikana, kommentoi tuoreita tuloksia Eeva Taimisto Pidä Saaristo Siistinä ry:stä. – Vastaajat mainitsivat tarpeellisimpina uusina palveluina luontopolut ja liikuntarajoitteisten paremman huomioon ottamisen niissä kohteissa, joita näitä palveluita ei vielä ole. Ilahduttavaa oli myös kävijöiden halu osallistua itse kohteiden ylläpitoon esimerkiksi keräämällä muiden jättämiä roskia ja ilmoittamalla puutteista huollosta vastaaville, Taimisto jatkaa.

Kävijätutkimusta täydensi 19 asiantuntijahaastattelua, joissa kartoitettiin alueen matkailun ja virkistyskäytön avaintoimijoiden näkemyksiä kehittämistyön tueksi.

Kävijätutkimus on osa Koordi-hanketta, jossa kehitetään Eteläisen Saimaan virkistysalueiden luontomatkailua Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa 2022-2023. Koordi-hankkeen toteuttavat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Rahoitus hankkeelle tulee Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskusten kautta Euroopan maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätietoa

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
Hanna Ollikainen
hanna.ollikainen@ekarjala.fi
p. 040 823 5105

Pidä Saaristo Siistinä ry
Eeva Taimisto
eeva.taimisto@pssry.fi
p. 0400 555 098