Siirry sisältöön

Retkisatamat ovat paikallisille asukkaille lähiluontokohteita ja niihin pääsevät myös vapaa-ajan asukkaat sekä kaikki luonnossa ja vesillä liikkujat. Ikääntyneiden retkisatamien kunto Saimaalla on paikoittain päässyt erittäin huonoksi, jopa siinä määrin, ettei niiden käyttö ole turvallista. Nyt kartoitettavia retkisatamia on kaiken kaikkiaan 37.

Asianmukaiset retkisatamat tukevat terveyttä ja hyvinvointia edistävää aktiivista elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä. Ne tarjoavat laadukkaita vapaa-ajan palveluita ja -rakenteita sekä lisäävät Saimaan matkailun vetovoimaa. Retkisatamien sijainti ja olemassaolo on turvattu maakunta- ja kuntakaavoissa. Käynnissä olevalla valmisteluhankkeella pyritään takaamaan retkisatamien pysyvyys kaavoissa ja mahdollisessa jatkohankkeessa lisäämään niiden käytettävyyttä, turvallisuutta ja tunnettuutta yhtenäisellä ilmeellä.

Ränsistynyt jätepiste

Saimaan retkisatamien rakenteiden kunnostuksen ja perusparannuksen valmisteluhankkeessa ovat mukana Mikkeli, Juva, Puumala, Sulkava ja Savonlinna. Hankkeen toteuttaa Pidä Saaristo Siistinä ry. Rooli on PSS ry:lle luonteva yleishyödyllisyytensä ja kuntarajat ylittävän toimintakenttänsä vuoksi. 

Valmistelusta toimenpiteisiin

Hankkeen tekninen projektipäällikkö Jouni Liukkonen on kartoittanut retkisatamia yhdessä teknisen asiantuntijan Harri Niemisen kanssa kesän aikana. Kohteissa on käyty paikan päällä, todettu nykykunto, rakenteiden sijoittelu maastossa, kuvattu ja kirjattu ylös puutteet ja tarvittavat uusimis- sekä kehittämistarpeet. Lisäksi tehdään esitys kohteiden käytöstä ja ylläpidosta matkailun ja virkistyskäytön näkökulmasta.

– Valmisteluhankkeen jälkeen on tärkeää saada kohteet ajanmukaiseen ja turvalliseen kuntoon. Vielä tärkeämpää on varmistaa säännöllisen retkisatamahuollon lisäksi rakenteiden ylläpito korjausten jälkeen, ettei vuosien mittaan syntyvää korjausvelkaa kerry jälleen kohtuuttomasti, toteaa Jouni Liukkonen.

Valmisteluhanke rahoitetaan Etelä-Savon maakuntaliiton maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta sekä mukana olevien kuntien ja PSS ry:n rahoitusosuuksista. Valmisteluhanke on alkanut toukokuussa ja päättyy vuoden vaihteeseen 2021.