Siirry sisältöön

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) on aloittanut retkisatamien huoltokauden Saimaalla. Retkisatamien palvelut ovat jälleen avoinna kaikille veneilijöille ja retkeilijöille. Yhdistys kehittää toimintaansa alueella ja on panostanut muun muassa uuteen huoltokalustoon.

PSS ry:n Saimaan huoltoalus M/S Roope-Saimaa on aloittanut työt retkisatamissa. Vuoksen vesistöalueella sijaitseva Saimaan toiminta-alue on PSS ry:n toiminta-alueista laajin. Siihen kuuluvat Saimaan lisäksi myös muun muassa Pielinen ja Kallavesi. M/S Roope-Saimaa huoltaa retkisatamia pääasiassa Savonlinnan ja Lappeenrannan välillä. Savonlinnan ja sen pohjoispuolen reilussa viidessäkymmenessä retkisatamassa huoltotyöt tehdään PSS ry:n yhteistyökumppaneiden ja yksittäisten huoltohenkilöiden toimesta. Yhteistyökumppaneita ovat Pielisen-, Kuopion- ja Sisä-Savon Järvipelastusyhdistykset. 

PSS ry tekee saarissa monipuolisia huoltotöitä. PSS ry vastaa kuivakäymälöiden ja saunojen huollosta, yleisvalvonnasta, jätehuollosta ja osassa satamia myös polttopuuhuollosta. Retkisatamat ja niiden huoltaminen mahdollistavat monipuolisen ja kestävän vesistömatkailun järvillä.

Retkisatamat ovat Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön, Saimaan Virkistysalueyhdistyksen, kuntien ja kaupunkien omistamia tai hallinnoimia, ja Pidä Saaristo Siistinä ry:llä on huoltosopimukset niiden huoltoon. Retkisatamia ja niiden palveluita voivat kaikki vesilläliikkujat käyttää maksutta. Virkistysalueyhdistyksen ja -säätiön saunoissa on pieni saunamaksu ja osassa laitureita laiturimaksu. 

Mittavia satsauksia Saimaan toiminta-alueelle 

Sisävedet on nostettu PSS ry:n strategiassa merkittäväksi toiminnan painopisteeksi. Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto kertoo, että Saimaan toiminta-alueelle on panostettu huomattavasti.

– Olemme perustaneet uuden kotisataman Puumalaan, hankkineet kaksi uutta huoltoalusta ja kaksi uutta kelluvaa septilaitetta. Investointeihin on saatu avustusta ja tukia, mutta omarahoitusosuus on kaikissa vähintään puolet. Toivommekin alueen vesilläliikkujien liittyvän jäseniksemme, Eeva Taimisto kertoo.

Uudet laiturimalliset, kelluvat käymäläjätteiden imutyhjennysasemat sijaitsevat Ruhassa ja Satamossa. Laitteet ovat saaneet Eeva Taimiston mukaan hyvää käyttäjäpalautetta. Imutyhjennysasemat on tarkoitettu vain huviveneiden käyttöön. 

Järvi-Suomeen on panostettu myös henkilöstön osalta. Toiminta-alueelle palkattiin keväällä viestintäkoordinaattori Terhi Takkinen. Lisäksi M/S Roope-Saimaalla aloitti uusi alushenkilöstö, Juha Ajo ja Timo Vorne

Lisätietoa: 

Eeva Taimisto 
Aluepäällikkö 
 
Pidä Saaristo Siistinä ry 
Järvi-Suomen toiminta-alue 
P. 0400 555098 
eeva.taimisto@pssry.fi