Siirry sisältöön

Suomen rantojen roskaantumista seurattu lähes vuosikymmenen

Pidä Saaristo Siistinä ry on seurannut rantaroskan laatua ja määrää merenrannikolla Suomessa jo vuodesta 2012. Yleisimpiä rantaroskia ovat tupakantumpit, luokittelemattomat muovinpalaset sekä kertakäyttöpakkaukset ja muovikääreet.

PSS ry kartoittaa rantaroskan laatua ja määrää 13 seurantarannalla kolme kertaa vuodessa eri vuodenaikoina. Roskat lasketaan, lajitellaan ja luokitellaan materiaalinsa mukaan 80 kategoriaan. Metodi pohjautuu YK:n ympäristöohjelman suosituksiin ja kehiteltiin vuosina 2011–2013 käynnissä olleessa MARLIN-hankkeessa, joka kartoitti keskisen Itämeren rantojen roskaisuutta. 

”Suomessa on runsaasti parannettavaa etenkin kertakäyttötuotteiden, tupakantumppien, muovikääreiden ja rakennustyömailta tulevan roskan hallinnassa. Kaupunkirannat ovat paikoitellen hyvinkin roskaisia, ja yleensä roskan lähde on ihminen, jolta tippuu yksittäinen roska luontoon”, kertoo PSS ry:n projektikoordinaattori Atte Lindqvist.

PSS ry toimittaa rantaroskaseurannan tiedot Suomen ympäristökeskukselle, joka hyödyntää niitä yhteistyössä HELCOMin ja EU:n kanssa muun muassa kansallisissa ja kansainvälisissä meren tilan arvioinneissa ja roskaantumista vähentävien toimenpiteiden suunnittelussa. 

”Pitkäaikainen tieto rantaroskien määristä on tärkeää ja Suomen ja muiden EU-maiden rantaroskaseuranta-aineistoa onkin hyödynnetty esimerkiksi suunniteltaessa EU:n kertakäyttömuovidirektiiviä”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Sanna Suikkanen

”Lisäksi pitkäaikaisessa seurantyössä on saatu tarkempaa tietoa roskien reiteistä ja lähteistä, mikä on johtanut uusiin projekteihin ja tutkimuksiin esimerkiksi hulevesijärjestelmien osalta. Iso kiitos rantaroskaseurannasta kuuluu myös vapaaehtoisille tiimeille ympäri Suomen”, Lindqvist kertoo.

Puoli miljoonaa roskaa pois rannoilta talkoovoimin

PSS ry käynnisti vuonna 2014 rantojensiivoustalkoo-ohjelma Siisti Biitsin, kun kansalaiset halusivat osallistua rantojen siivoukseen. Ohjelman tavoitteena on varsinaisen siivoamisen lisäksi kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta. Talkoolaiset raportoivat keräämänsä roskat PSS ry:lle, ja kerätyn tiedon avulla voidaan ehkäistä vesistöjen roskaantumista jo ongelman alkulähteillä.

Vapaaehtoiset talkoolaiset ovat keränneet jo yli puoli miljoonaa roskaa pois Suomen vesistöjen rannoilta. Yleisimpiä talkoissa kerättyjä roskatyyppejä ovat tupakantumppi, muovi sekä paperi ja pahvi eli kansalaisseurannan tulokset ovat linjassa virallisen rantaroskaseurannan tulosten kanssa.