Siirry sisältöön

Biosidisten eliönestömaalien käyttöä ja pääsyä maaperään tai veteen pyritään rajoittamaan EU:n biosidiasetuksella. Biosidiasetuksen tavoitteena on varmistaa ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelu sekä parantaa EU:n sisämarkkinoiden toimintaa säädösten harmonisoinnin avulla.

Kysyimme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastajalta Oskari Hanniselta, miten asetus vaikuttaa veneiden pohjamaaleihin ja pohjapesupaikkavaatimuksiin lähivuosina. 

Oskari Hanninen, mitä on tapahtumassa antifouling-maalien suhteen lähivuosina?

Antifouling-maaleille eli ns. myrkkymaaleille on haettu EU:n biosidiasetuksen mukaisia lupia. Valmisteiden lupakäsittely on EU-tasolla vielä kesken, mutta lupapäätösten oletetaan valmistuvan lähivuosina.  Lupapäätösten myötä uudet valmisteet korvaavat nyt markkinoilla olevat valmisteet.

Veneilijän kannalta asia on sillä tavalla merkittävä, että uusien lupien myötä maalien käytölle tulee tiukempia rajoituksia. Rajoitukset ovat sellaisia, että monen veneilijän täytyy muuttaa toimintatapojaan.

Millaisia vaatimuksia pohjapesupaikoille on tulossa?

Tässä vaiheessa tiedetään, että uusille valmisteille tullaan asettamaan seuraava rajoitus:

Käyttö-, ylläpito- ja korjaustoimet on suoritettava eristetyllä alueella tai läpäisemättömällä kovalla alustalla, jossa on suojareunukset, tai maaperän peittävällä läpäisemättömällä materiaalilla, jotta estetään valumat ja valmisteen pääsy ympäristöön ja että mahdolliset tehoainetta sisältävät valumat tai jäte on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.

Näin ollen veneen maalipintaa ei saa jatkossa pestä siten, että pesuvedet joutuvat suoraan sataman maaperään tai mereen. Yksi vaihtoehto on satamaan rakennettava veneen pesupaikka, josta jätevedet kerätään talteen ja käsitellään asianmukaisesti.

Veneen pesuun liittyvät velvoitteet koskevat ainoastaan biosidisten antifouling-maalien eli ns. myrkkymaalien käyttäjiä. Jos veneen pohja on maalattu biosidittomalla maalilla tai jos pohjaa ei ole maalattu lainkaan, ei veneen pesua koske edellä mainittu rajoitus. Tässä on siis yksi hyvä syy siirtyä käyttämään myrkyttömiä menetelmiä myrkkymaalien sijaan.

Miten kaikki tämä näkyy Järvi-Suomessa? Pitääkö rakentaa pohjapesupaikkoja?

Järvi-Suomessa ja muualla sisävesillä myrkkymaalien käyttö on kiellettyä, eikä myrkkymaalattuja veneitä tule siellä käyttää. Näin ollen uusien rajoitusten valossa pesupaikkojen rakentaminen ei ole tarpeen järvialueilla. On kuitenkin hyvä tarkistaa oman kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, onko niissä säädetty veneen pesusta tarkemmin.

Jos jostain syystä omassa veneessä on vielä myrkkymaali, tulisi käyttö lopettaa välittömästi. Uutta maalia ei pohjaan saa laittaa. Pohjaremontin yhteydessä pohjan voi maalata kovalla, biosidittomalla maalilla.

Mitä muuta pitää ottaa huomioon?

Myrkkymaalit sisältävät ympäristölle ja ihmiselle vaarallisia kemikaaleja. Vältä myrkkymaalien käyttöä! Jos kuitenkin käytät, käytä valmistetta käyttöohjeen mukaisesti. Valmisteen pakkauksesta löydät valmistetta koskevat rajoitukset ja tarpeelliset tiedot valmisteen turvalliselle käytölle.

Kiitos Oskari!

Mitä PSS ry suosittelee?

PSS ry suosittelee seuroja ja telakoita valmistautumaan muutokseen jo nyt ajatuksen tasolla, jotta asian konkretisoituessa työtä ei tarvitse aloittaa aivan alusta. Jo nyt kannattaa siirtyä biosidittomiin maaleihin ja yhdistää niihin mekaanisia menetelmiä pohjan puhtaana pitämiseksi.

Erityisesti kannattaa myös avata keskustelut mahdollisen erillisen maanomistajan tai kunnan edustajien kanssa, miten pesupaikkoihin liittyvät asiat olisi järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa.

Lisätietoja antaa:

Hanna Haaksi
projektipäällikkö
050 302 2661
hanna.haaksi@pssry.fi