Siirry sisältöön

Siisti Biitsi innostaa koululaisia rantatalkoisiin

Pidä Saaristo Siistinä ry käynnistää peruskouluille suunnatun ympäristökasvatuksellisen Siisti Biitsi -kummikouluohjelmansa. Ohjelma tarjoaa kouluille mahdollisuuden tehdä konkreettista ympäristötyötä Itämeren ja vesistöjemme hyväksi sekä rakentaa kestävään kehitykseen perustuvaa käyttäytymiskulttuuria.

– Kummikouluohjelma on tehokas tapa vaikuttaa ennaltaehkäisevästi vesistöjen roskaantumisongelmaan. PSS ry on useasti osoittanut, että suurin osa rannoilta löytyvästä roskasta on peräisin suoraan ihmisen toiminnasta. Siksi on erityisen tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat ottamaan vastuun omiin käsiinsä ja huolehtimaan ympäristöstään, kertoo Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -koordinaattori Julia Jännäri.

Kummikouluohjelma on suunnattu kaikille peruskoulun luokka-asteille. Ohjelmaan osallistuva koulu käy sekä keväällä että syksyllä siivoamassa valitsemaansa rantaa. Kerättyjen roskien määrä ja tyyppi raportoidaan PSS ry:lle, joka saa arvokasta tietoa rantojen roskaisuuteen liittyen. Tämän lisäksi koulu saa käyttöönsä kattavat eri luokka-asteille räätälöidyt, opetusohjelman mukaiset tehtävämateriaalit, jotka tarjoavat teoreettista pohjaa tekemiselle. Niissä käsitellään muun muassa roskien kierrätystä, niiden reittejä vesistöihin sekä roskaantumisen syitä ja seurauksia. Kaikki materiaalit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kummikouluohjelmaa pilotoitiin menestyksekkäästi neljässä koulussa Turun alueella viime vuonna. Tänä vuonna tavoitteena on saada mukaan 25 uutta koulua, joista kymmenen Järvi-Suomen alueelta. Kummikouluohjelmaan voivat osallistua myös muut ryhmät, kuten partiolippukunnat tai luontokouluryhmät.

Mikä on Siisti Biitsi?

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi on vuonna 2014 käynnistynyt kansalaisille suunnattu rantojen siivoustalkoo-ohjelma. Ohjelman tarkoituksena on paitsi konkreettisesti siivota rantoja, myös herättää ihmisiä roskaisuusongelmaan sekä kerätä tietoa rantojen roskaisuustilanteesta seurantatutkimusta varten. Talkoita voi järjestää meren tai järvien rannoilla, mutta myös jokirannat on syytä pitää puhtaina roskien mereen huuhtoutumisen estämiseksi.

Siisti Biitsi -ohjelman toiminnan kannalta ulkopuolinen rahoitustuki on ratkaisevassa asemassa. Vuonna 2019 Ålandsbankenin Itämeriprojekti lahjoitti Siisti Biitsi -ohjelmalle 90 000 euroa, joka jakautuu kolmelle vuodelle mahdollistaen ohjelman jatkumisen ja kehittämisen.