Veneiden käymäläjätteet talteen

Jätteiden vastaanoton ja sataman jätehuollon järjestäminen on sataman pitäjän vastuulla. Jos venesatamaa hoitaa käytännössä joku muu taho kuin alueen omistaja (esim. yrittäjä tai veneseura), tulee sopia erikseen siitä, kumman velvollisuutena on hankkia jätteiden ja jätevesien vastaanottolaitteet.

 

Sataman pitäjä hoitaa vastaanotetun käymäläjäteveden käsittelyn liittymällä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon tai viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla toimittamalla kerätyn jätevesilietteen jätevedenpuhdistamolle tai muuhun viemäriverkossa olevaan lietteen vastaanottopisteeseen.


Alusjätelain säännökset koskevat kaikkia satamia, myös venesatamia. Satamalla tarkoitetaan yleensä pitempiaikaiseen oleskeluun tai lastaukseen tarkoitettuja satamia, kuten kotisatamat tai vierassatamat.


Luonnonsatamia tai esimerkiksi kaupassakäyntiin tarkoitettuja laitureita ei pidetä satamina. Jos lähistöllä ei ole muuta yleisesti käytettävissä olevaa vastaanottopaikkaa, voidaan myös tilapäiseen kiinnittymiseen tarkoitetuissa laiturissa, kuten huoltoaseman tai kaupan laiturissa, tarvita käymäläjätevesien vastaanottolaitteisto.

 

Venesatamien jätehuolto tulee järjestää tarpeen mukaan. Venesatamien yhteinen käymäläjätevesien vastaanottopaikka voi olla perusteltu, jos satamat sijaitsevat lähekkäin.


Vaihtoehtoiseen vastaanottoon ei käy paikka, joka edellyttää usean meripeninkulman poikkeamaa reitiltä. Käymäläjätevesien vastaanoton lisäksi on tarpeen varmistaa, että muukin sataman jätehuolto on ajan tasalla. Erityisesti pilssivesien kerääminen voi olla tarkoituksenmukaista järjestää samalla kertaa kuin käymäläjätevesien vastaanotto.

 

Veneiden jätehuollon, jätevesien vastaanoton ja käsittelyn kustannukset kuuluvat aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäjän maksettavaksi. Kustannukset voidaan useimmiten kattaa koti- tai vierasvenesataman maksuin.Pumpun asennuksessa huomiottavaa

  • Laitteen viereen on helppo tulla. Veneet, jotka tulevat tyhjentämään eivät aiheuta ruuhkaa eivätkä myöskään itse joudu tulemaan ruuhkan läpi.
  • Laitteen sijoituskorkeus on useimmille sopiva, ei liian korkealla eikä liian matalalla. Näin otetaan myös huomioon imuletkun pituuden riittävyys.
  • Laitteen edessä veden syväys riittää niille veneille, jotka satamassa käyvät.
  • Laitteen vieressä on aina paikka vapaana imutyhjentäjille. Veneet eivät saa kiinnittyä siihen muuta tarkoitusta varten tai tarpeettoman pitkäksi aikaa. Varsinaisen imutyhjennyspaikan vieressä tulisi lisäksi olla yksi ylimääräinen paikka varattu niille, jotka odottavat imutyhjennykseen pääsyä. Tällä tavoin vältetään ruuhkan syntymistä satama-alueella ja helpotetaan odottamista esim. tuulisella säällä.
  • Imutyhjennyslaitteen vieressä tulisi aina olla vesipiste, jotta imuletkun puhdistaminen ja muu siistiminen olisi helppoa.
  • Huomioidaan viemärin, saostuskaivon tai jätevesisäiliön sijainti eli asennus kokonaisuudessaan.

Jotta kaikki toimisi


- varmista, että laite on sijoitettu oikein ja että sen viereen pääsee helposti isommillakin veneillä.

- ilmoita kärrymallisen laitteen olemassaolosta ja sijainnista esim. kyltillä

- tulee henkilökunnan opastaa laitteen käytössä ja osata korjata pienet viat.

- pidä varaosia saatavilla.

- varusta laite käyttöohjeilla ja yhteystiedoilla häiriötilanteen varalta.

- muista myös mahdollisuus kemiallisen käymälän tyhjennykseen!


Poutapilvi web design - P4