Insamlingens nuläge: 125 559,97 €

Målsättning: 500 000 €

Hjälp oss hålla skärgården ren – vi behöver nya fartyg!


Håll Skärgården Ren rf håller skärgården och insjöområdena rena och underhåller Sälle-stationerna med hjälp av fyra servicefartyg. Roope i Skärgårdshavet, Roope-Saimaa i Vuoksens vattenområde, Roopetar i Päijänne och Roope-Botnia i Bottniska viken.

Fartygen har redan tjänat Håll Skärgården Ren rf och dem som rör sig till sjöss i 20–30 års tid. De har varit i hård användning eftersom arbetet för att hålla skärgården ren pågår från morgon till kväll.

Nu samlar vi in medel för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete och göra det så bra som möjligt. Vårt fartygbestånd är i desperat behov av förnyelse.

Det mest akuta behovet av ett nytt servicefartyg finns i Skärgårdshavet. Med hjälp av insamlade donationer under två Fixa Flottan-kampanjperioder, företagssamarbete och med stöd från staten har föreningen äntligen kunnat beställa ett nytt servicefartyg för nästa sommar 2017 till Skärgårdshavet.

Vi tackar stort alla som hittills deltagit i kampanjen och samtidigt uppmuntrar vi nya donatorer med! Målsättningen för den tredje kampanjperioden är att samla in medel för förnyande och reparering av de föråldrade servicefartygen i Saimen, Päijänne och Bottniska viken.

Kostnaden för ett bra servicefartyg är så stor att anskaffningen inte kan finansieras via föreningens basfinansiering. Därför behöver vi hjälp av just dig och alla som tycker att vårt arbete är viktigt!

Delta i insamlingen på det sätt du kan och utmana också dina vänner och bekanta att vara med och bidra!

På dessa sidor kommer vi att berätta hur insamlingen och vårt projekt framskrider.


HSR rf:s nya servicefartyg håller öppet hus den 14.6 kl 16-18!

Håll Skärgården Ren rf:s nya servicefartyg är snart färdigt att starta sina servicerundor på Skärgårdshavet! Fartygsdopet är den 14.6. och på eftermiddagen kl. 16-18 vill vi välkomna våra medlemmar, Fixa Flottan-kampanjens donatorer, våra samarbetspartners samt alla som är intresserade av vår verksamhet att komma och bekanta sig med fartyget vid Forum Marinums brygga.

Läs mera

 

Hej vi flyter!

Onsdagen den 27.4 var en av servicefartygets byggprojekts mest spännande dagar. Fartyget sjösattes vid HL Metalli-varvet!

Läs mera

 

lahjoita sms se

lahjoita verkkopankki se

Följ Fixa flottan-kampanjen också på Facebook!

facebook