Pidä Saaristo Siistinä ry kerää varoja uusiakseen huoltoaluskalustoaan

PSS ry:llä on neljä suurempaa 12–16 metristä huoltoalusta, joilla yhdistys tekee työtään. Huoltoaluksista kolme, Saimaan, Päijänteen ja Pohjanlahden alukset on rakennettu 1990-luvun alussa, ja Saaristomeren huoltoalus Roope jo vuonna 1980. Alukset ovat olleet siis raskaassa käytössä ja palvelleet vesilläliikkujia jo 20–30 vuoden ajan. Alusten hankintaa ja rakentamista on yhteiskunta aikoinaan tukenut merkittävästi. Nyt yhdistyksen perustoiminnan kannalta on ollut välttämätöntä aloittaa huoltoaluskaluston uusiminen ja siihen tarvitaan myös tukea. Akuutein tarve on ollut Saaristomerellä, jossa auttamatta liian pieneksi jääneeseen M/S Roopeen kohdistuva kuormitus on ollut suurin. Vuonna 2015 yhdistys käynnisti Kalusto kuntoon -kampanjan, jotta vesistöalueiden ympäristöhuoltotöitä voidaan parantaa ja kehittää.  

Kahden Kalusto kuntoon -kampanjakauden aikana kerättyjen lahjoitusten, yritysyhteistyön ja valtion tuen myötä yhdistys on vihdoin saanut mahdollisuuden tilata Saaristomerelle uuden huoltoaluksen. Sopimus 1,6 miljoonan euron huoltoaluksen rakentamisesta solmittiin paraislaisen konepaja ja venevalmistaja Oy HL-Metal Ab:n kanssa lokakuussa 2016. Myös Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on investoinut aluksen jätehuoltokalustoon tehostaakseen Saaristomeren jätehuoltopalveluita.

Suurempi alus mahdollistaa jätehuoltopalveluiden laaja-alaisen parantamisen ja kehittämisen sekä taloudellisesti että ekologisesti. Esimerkiksi yhdistyksen kelluvien septitankkien tyhjennys hoituu helposti, kun näihin aluksen ponttoneihin sijoitetaan 20 m3 lietesäiliöt pumppuineen. Myös uusia tehtäviä voidaan vastaanottaa paremmin esimerkiksi meritutkimukseen liittyen.

  • Uusi alus on n. 24 metriä pitkä ja 9 metriä leveä, eli M/S Roopea 8 metriä pidempi ja 5 metriä leveämpi. 
  • Tilaa kannella on n. 100 m² ja kantavuutta reilut 50 tonnia. 
  • Moottoreina on kaksi kappaletta Nokialla valmistettavia 8,4L Sisu Agcoja (AGCO Power) akselivedolla. Aluksen marssivauhti sijoittuu kuormasta riippuen n. 8-10 solmun tienoille. 
  • Aluksen nosturilla pystyy nostamaan 1000 kg taakan vielä 20m päästä.
  • Yhdistyksen periaatteiden mukaisesti luovumme merieliöille haitallisen antifouling-maalin käytöstä rungon vedenalaisissa osissa. Pohjan tulee pitämään puhtaana SonicShield-ultraäänijärjestelmä.

Saaristomereltä Kalusto kuntoon -kampanjointi siirtyy Järvi-Suomeen, jotta myös siellä yhdistystä ja vesilläliikkujia jo 20–30 vuotta palvelleet alusvanhukset saadaan uusittua. Tavoitteena on saada kahden vuoden päästä tiloiltaan ja toimintavarmuudeltaan juuri retkisatamien ympäristönhuoltotyöhön soveltuva uusi alus Saimaalle, joka on yhdistyksen toiminta-alueista maantieteellisesti laajin.

Aluksen hankinta on valtaisa ponnistus yhdistykselle. Puhumattakaan siitä, että alusten uusimistarve ei lopu tähän. Lähivuosien aikana meidän on korvattava tai peruskorjattava muidenkin vesistöalueidemme alukset. Toivomme, että kaikki Suomen veneilijät osoittaisivat tahtonsa rakkaan veneily-ympäristömme suojelemiseksi ja osallistuisivat alushankintakampanjaamme. Näiltä sivuilta löydät toivottavasti itsellesi sopivan tavan tukea aluskeräystämme. Mikäli haluat tukea yhdistystä muin keinoin, ota yhteyttä pääsihteeri Aija Kaskeen. Kaikenlainen apu ja tuki on tervetullutta!

Lisätiedot:

keräysasiat:
Katriina Murto
järjestösihteeri
Pidä Saaristo Siistinä ry
p. 050 598 5181
katriina.murto@pssry.fi

Alusasiat:

Aija Kaski
pääsihteeri
Pidä Saaristo Siistinä ry
p. 040 528 7145
aija.kaski@pssry.fi

Haastattelu- ja lehdistökuvapyynnöt:

Veera Säilä
tiedottaja
Pidä Saaristo Siistinä ry
p. 040 455 2798
veera.saila@pssry.fi

IMG_20170427_150719
koeajo

Pidä Saaristo Siistinä ry, Håll Skärgården Ren rf, Keep the Archipelago Tidy Association - NEW VESSEL - TEASER 4K from Erik Saanila on Vimeo.