Rehevöityminen

Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia ja vaivaa myös monia järviä. Rehevöitymisen aiheuttaa lisääntynyt ravinteiden, erityisesti typen ja fosforin, määrä. 

Rehevöityminen johtaa veden samenemiseen, vesikasvien ja levien lisääntymiseen, happikatoon sekä kalastossa ja eliöstössä tapahtuviin muutoksiin. Myrkylliset sinilevälautat ovat kenties näkyvin merkki rehevöitymisestä.

Rehevöitymistä aiheuttaa ihmisen toiminta rannikolla ja sisämaassa. Jokainen voikin tehdä oman osansa rehevöitymisen hillitsemiseksi.

Veneilijä - huolehdi jätevesistä

Veneilijän on tärkeää tiedostaa oma roolinsa rehevöitymisongelmassa ja osata toimia ennaltaehkäisevästi. Tärkeimpiä veneilijän tekemiä ravinnepäästöjen hillitsemiseksi on jätevesistä huolehtiminen.

Veneilijät ovat tärkeässä roolissa myös siksi, että he liikkuvat yleensä sellaisilla alueilla, joissa vesi on matalaa ja huonosti vaihtuvaa sekä kasvustoltaan herkkää. Veneilijät liikkuvat myös vain muutaman kuukauden ajan isoissa määrissä, jolloin pistevaikutus saattaa nousta korkeaksi.


Rehevöitymistä aiheuttaa ihmisen toiminta rannikolla ja sisämaassa. Jokainen voikin tehdä oman osansa rehevöitymisen hillitsemiseksi.